Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Over med overkjøring i Moss

De hjemmebaserte tjenestene i Moss kommune er inne i en omfattende omstillingsprosess. De tillitsvalgte håper nå at de vil få større mulighet til å påvirke omstillingen enn de hittil har hatt.

Gir ikke opp
Jorunn Ek Dahlgren, Frank Bergflødt og Nils-Jørgen Kraft håper på bedre dialog med kommuneledelsen. (Foto: Anders Hamre Sveen)

Fra og med 1. april skulle man ha en intern prosess om sammenslåinga av flere virksomheter til én innafor de hjemmebaserte tjenestene i Moss. Dialogen med de tillitsvalgte skulle ha startet 1. april 2009, men dette skjedde ikke.

Tillitsvalgte lite inkludert

– Denne prosessen har vært et skrekkeksempel på hvordan en omstillingsprosess ikke skal gjennomføres. Kjørereglene for en omstillingsprosess har ikke blitt fulgt, sier Frank Bergflødt, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Moss.

De tillitsvalgte ble tatt med i omstillingsprosessen i de hjemmebaserte tjenestene fram til 1. april 2009, da dialogen plutselig tok slutt. Nå er den gjenopptatt.

– Hittil i omstillingsprosessen i hjemmebaserte tjenester har det vært slik at ledelsen allerede hadde bestemt seg før de gikk inn i en såkalt "dialog" med oss. Fagforbundet sa i fra om at situasjonen i de hjemmebaserte tjenestene var kritisk allerede i august 2009. Først nå virker det som om ledelsen har forstått alvoret, sier Bergflødt.

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Moss, Tone Lindmo Johannessen, har kritisert manglende kontroll og rutiner og påpekt at 7,5 av 20 sykepleierårsverk i Moss har slutta siden august 2009.

Farlig flytting

Jorunn Ek Dahlgren arbeider som psykiatrisk hjelpepleier innen psykisk helse og rus i Moss kommune. Hun er plasstillitsvalgt og kritisk til flere av endringene på hennes felt.

– I dag har vi fått samlet psykiatri, rusomsorg og aktivitetssenter i en bygning, i tillegg til to boliger. Hovedenheten vår ligger i sentrum av Moss, noe som er praktisk med tanke på det tette samarbeidet vi har med NAV, Familiesenteret, helsestasjonen og fastlegene, sier Dahlgren.

Moss kommune planlegger å flytte ut hele administrasjonen for hjemmebaserte tjenester, samt psykisk helse. Dahlgren tror de planlagte endringene vil få negative konsekvenser.

– De splitter opp det fagmiljøet vi har her. Aktivitetssenterets framtid er uavklart, så i verste fall blir ruskonsulentene alene igjen i Moss sentrum. Endringene vil gjøre jobben både vanskeligere og farligere. I tillegg vil tjenesten bli dårligere, sier Dahlgren

Hovedverneombud Nils-Jørgen Kraft kan bekrefte at de ansatte i rusomsorgen opplever både trusler og vold fra brukerne.

23. januar hadde Fagforbundet, Delta og hovedverneombudet det første av flere møter med kommuneledelsen om de hjemmebaserte tjenestene. Nils-Jørgen Kraft sier til Moss Avis at han er mer optimistisk etter møtet, men at han fortsatt vil følge omstillingsprosessen nøye.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)