Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Faktaside om permittering og lønnsplikt

Arbeidstilsynet har oppretta en egen faktaside på nettet om reglene rundt permittering og lønnsplikt i forbindelse med arbeidskonflikter og naturhendelser.

Permitteringer og lønnsplikt
Arbeidstilsynet har laga en oversikt over reglene rundt permitteringer og lønnsplikt i forbindelse med arbeidskonflikter og naturhendelser. Illustrasjon: Anders Hamre Sveen

På grunn av mange henvendelser om permittering og lønnsplikt i forbindelse med streik og vulkanutbruddet på Island har Arbeidstilsynet laget en oversikt over reglene som gjelder i slike tilfeller: Streik og naturhendelser.

For at arbeidsgiver skal kunne permittere kreves det saklig grunn. Normalt gjelder det en 14 dagers varslingsfrist før en permitterig kan iverksettes.

Plikten til å betale permitteringslønn etter Permitteringslønnsloven gjelder ikke ved permittering som er følge av streik eller annen arbeidskamp. Det samme gjelder også ved naturhendelser. Unntaket fra lønnsplikten ved arbeidskonflikter forutsetter midlertid at det foreligger en nødvendig årssakssammenheng mellom arbeidskamp og permittering. Dersom det er flere permitteringsgrunner som gjør seg gjeldende, så skal arbeidsgiveren bare slippe lønnsplikten der konsekvensene av arbeidskampen er hovedårsaken til permitteringene.

Personer som deltar i streik eller som er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist, har heller ikke rett til dagpenger. Den som blir permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften vedkommende er ansatt i, har bare krav på dagpenger dersom vedkommendes lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirka av utfallet av tvisten.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)