Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tøff sykehushverdag

Fagforbundets medlemmer i sykehusene går gjennom tøffe måneder. Sykehusreform, debatt om nedleggelser, nedbemanning, profesjonskamp og til dels motvillige arbeidsgivere setter Fagforbundets tillitsvalgte under sterkt press.

Pågangsmot
Til tross for en tøff hverdag er Gunn Elin Flakne og Jorunn Romsdal optimistiske og stolte av innsatsen de tillitsvalgte i sykehusene gjør for medlemmene. – Men vi er utrygge på og urolige for hva alle endringene vi opplever i helsevesenet vil føre til, sier de to. (Foto: Geirmund Jor)

De som forteller dette er Gunn Elin Flakne, fylkesnestleder i Sør-Trøndelag og Jorunn Romsdal, fylkesleder i Finnmark. –  Jobben vår er først og fremst å ta vare på de ansatte, og det er ingen liten utfordring, mener de to. Vi ser at reduksjoner og omlegginger først og fremst går ut over våre medlemmer, og da gjelder det å stå på, sier de.

Berget stillinger

– Når det kommer forslag om nedbemanninger er det oftest "våre" grupper det gjelder, sier Gunn Elin. Hun forteller at St. Olavs hospital i Trondheim nylig ville dra inn 8 hjelpepleierstillinger. Etter hard kamp fra hovedtillitsvalgt Solveig Nordli beholdt alle jobbene sine, ikke en eneste hjelpepleier ble pressa ut.

Jorunn har liknende erfaringer.

 – Det er utrolig tøft å være tillitsvalgt i helsevesenet for tida. Vi har opplevd at tillitsvalgte har blitt sjuke av presset. Vi har mange veldig flinke tillitsvalgte, men de står i et krysspress mellom medlemmene og motvillige arbeidsgivere. Vi står på for medlemmene, og noen ganger vinner vi, men det er tungt de gangene vi ikke vinner fram på medlemmenes vegne.

Gunn Elin kaster seg innpå. – Våre folk vinner små seire hver eneste dag. Jjeg skulle ønske vi kunne feire hver eneste en av dem som de var en stor og viktig hendelse, som bryllup og femtiårsdager. Det fortjener våre lojale og dyktige tillitsvalgte som står i denne kampen.

Krever læreplasser

Jorunn og Gunn Elin forteller at det er viktig å kreve at det etableres læreplasser i helsevesenet, men det er ingen enkel oppgave.

 – I Finnmark nekter sykehusene ofte å ta inn lærlinger. Vi hadde et eksempel der vi fikk gjennomslag for å opprette linje for ambulansepersonell i videregående skole, men når helseforetaket nekter å ta dem inn som lærlinger blir det vanskelig å sørge for nyrekruttering og vekst, sier Jorunn. Hun forteller at det er flere ledige læreplasser i Finnmark og at man sliter med å få ungdom til å satse på jobb i helsevesenet. – Jeg er redd vi "snakker ned" det å jobbe i helsevesenet. Når ungdommen hører at det er vanskelig å få hundre prosent stilling, at det diskuteres turnuser med mange arbeidshelger i løpet av et år og at folk sliter med  stress og press, og at mange rett og slett sliter seg ut, er det rart de ser seg om etter andre yrkesvalg?

Skjer om igjen

– Jeg frykter det vi gjør er noe av det samme som skjedde med fiskeriene for noen år siden. Det var ensidig negativt lys på å være fisker, vi snakka om dårlig lønnsomhet, usikker framtid og slitet på havet. Når er det nesten ingen unge som velger å bli fisker. Kanskje kan stadig økende krav til tempo og effektivitet i helsevesenet gjøre det vanskeligere å skaffe nok folk i framtida, undrer Jorunn.

Gunn Elin er helt på linje. Hun forteller at Fagforbundets regionale koordineringsledd for Helse Midt-Norge  nylig har avgitt høringsuttalelse på helseforetakets strategiske plan for årene fram til 2020. Helseforetaket har valgt seg  en visjon som er "På lag med din helse", og har pekt ut tre kjerneverdier, det er trygghet, respekt og kvalitet. – Det er nesten så vi kunne skrevet det sjøl, sier Gunn Elin. Spørsmålet er bare hvordan det er tenkt at vi skal nå  disse fine måla.

Rett person på rett plass

– Vi skal sikre at helsefagarbeidere og andre fagarbeidergrupper skal ha en plass i sykehusa også i framtida, sier hun. Vi ser en tydelig tendens til at oppgaver som hjelpepleiere og helsefagarbeidere har utført,  overføres til sykepleiere. Så lenge vi er enige om at mangelen på helsepersonell kommer til å bli en stor utfordring i framtida, må vi sørge for at folk ikke gjør jobber de er overkvalifiserte til. Skal kabalen gå opp i framtida, må vi det minste sørge for at vi har rett person på rett plass. Dette blir også trukket fram i Fagforbundets kommentarer til Helse Midt-Norges strategi. Det finnes tiltak som kan iverksettes og som kan gi rask effekt, mener Fagforbundet. Det ligger en stor reserve i alle de deltidsansatte.  Vi må greie å utnytte det potensialet som ligger i all uønsket deltid før vi snakker om rekrutteringsproblemer. Dessuten må det være viktig å satse på kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper. Med mangel på folk er det særlig viktig at helsefagarbeidernes kompetanse brukes.

Lokalsykehus viktig

Både Jorunn og Gunn Elin er bekymret for lokalsykehusenes framtid. De mener det er mange uavklarte spørsmål og alt for stor usikkerhet knyttet til blant anna samhandlingsreformen. Helse-Norge forandrer seg og ikke all forandring er nødvendigvis til det verre. – Når alvorlig sjukdom rammer oss, er vi oss sjøl nærmest. Vi vil dit det er spesialister og ekspertise, sier Gunn Elin. Samtidig er Norge et stort land med store ulikheter. Det er lange avstander og ofte er det viktig å komme raskt til sykehuset. Da er et lokalsykehus med de viktigste akuttfunksjonene veldig viktig; Et sykehus med akuttfunksjoner må minst ha spesialist i indremedisin, generell kirurgi, ortopedi, og tilgang til klinisk-kjemiske laboratorietjenester og radiologisk service 24 timer i døgnet. – Her er vi helt på linje med Legeforeningens definisjon av et lokalsykehus, sier Gunn Elin.

Lenger enn Trondheim – Oslo

– I Finnmark kan det være over 50 mil til nærmeste sykehus. Det er avstanden Oslo - Trondheim, skyter Jorunn inn.

– Likevel snakker enkelte om å slå sammen de to sykehusa vi har. Vi er avhengige av begge, fastslår hun. Videre ser finnmarkingene at  stadig flere oppgaver tas fra lokalsykehuset og blir overført til Sentralsjukehuset i Nord-Norge i Tromsø.

– Det er bra med spesialister, men det bli alt for langt unna. Vi trenger gode lokalsykehus i Finnmark som både har den nødvendige kompetansen og nærhetene til folk. Det er ikke nok å satse på ambulansetjenesten. Den er sårbar, det viste askeskyen fra Island som tvang ambulansehelikoptrene på bakken, sier Jorunn.

Både Gunn Elin Flakne fra Trøndelag og Jorunn Romsdal fra Finnmark er enige om at ambulansetjenesten er en viktig del av helsetjenesten i Norge, men det er for enkelt å tro at ambulansetjenesten kan erstatte lokalsykehusene våre.

– Det tror vi ikke noe på, sier de to fylkestoppene.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)