Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Sykehjemskamp i Stavanger

Bystyret i Stavanger har konkurranseutsatt Boganes sykehjem. – Nei takk, sier Fagforbundet Stavanger.

Roper varsko
Stavangerpolitikere vil konkurranseutsette. - Sett heller pris på den jobben ansatte gjør, sier leder i Fagforbundet Stavanger, Annette Dahl Wiig. (Foto: Arkiv: Anders Hamre Sveen)

I april i år demonstrerte Fagforbundet Stavanger utafor bystyresalen i Stavanger, mot fortsatt konkurranseutsetting av Boganes sykehjem. Aps gruppeleder Odd Kristian Reme fremma en anke til bystyret om full behandling av konkurranseutsettinga av Boganes sykehjem, på vegne av Ap, SV, Senterpartiet, Rødt og Pensjonistpartiet. Et flertall bestående av Høyre, FrP, KrF og Venstre avviste anken.

– De vet at de ikke har støtte i folket for å sette bestemor ut på anbud. Derfor ønsker de ikke noen offentlig debatt om saken, sa Odd Kristian Reme til Rogalands Avis.

I Stavanger er det bestiller-utfører-modellen og stykkprisfinansiering som gjelder.

– Vi trenger et nytt politisk flertall og en annen politikk her i byen, sier Annette Dahl Wiig, leder av Fagforbundet Stavanger. I tillegg til konkurranseutsettinga av Boganes sykehjem trekker Wiig fram kutt i skole og helse, økning av SFO-prisene og et slapt forhold til hovedavtalen, som negative sider ved flertallspartienes politikk.

– I Stavanger er det ofte slik at politikerne involverer de ansatte i saker som omstillingsprosesser og liknende på et veldig seint tidspunkt, helt i strid med hovedavtalen, forteller Annette Dahl Wiig.

Blått i Stavanger

Det er Norlandia Care som står for driften av Boganes sykehjem.

– Det har vært mange klager og mange avvik. Det er ikke de ansatte som gjør en dårlig jobb. Hver krone som Norlandia Care nå tar ut i utbytte burde ha blitt brukt på brukerne av sykehjemmet, sier Wiig.

Wiig er imot konkuranseutsetting av sykehjemstjenester. Hun forteller at  flertallspartienes egne forutsetninger er blitt brutt. Det har vært nesten like mange klager på Boganes sykehjem som det har vært på de 16 andre sykehjemmene i Stavanger til sammen.

Dårligere arbeidsvilkår

Fagforbundet er naturlivgis også opptatt av arbeidsvilkåra og pensjonsordninga til de ansatte.  

– Norlandia Care er medlem av NHO Service og ikke i KS. Fagforbundet Stavanger mener at alle kommunens sykehjemsansatte burde ha de samme arbeidsvilkår uavhengig av hvor arbeidsgiverne organiserer seg. Flertallspolitikerne snakker om sikring av arbeidsvilkår, men viser tydelig at de ikke har kunnskap om de forskjellige tariffavtalene, sier Wiig.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)