Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Trepartssamarbeidet fortsetter

Kvalitetskommunene fortsetter etter at prosjektperioden løper ut. Sola går videre med barnehagekvalitet, mens veteranen Steinkjer har vedtatt en ny samarbeidsarena for partene.

Går videre
Siv-Len Strandskog, prosjektleder Kjersti Goa Lødemel, rådmann Trond Nerdal og Ole Ueland er klare for å jobbe videre med barnehagene i Sola. (Foto: Eli Kristine Korsmo)

Politikere, administrasjon og tillitsvalgte i Sola er så fornøyde med Kvalitetskommuneprogrammet at de har vedtatt å føre det videre i tre år og har ansatt fast prosjektleder i full stilling, skriver Nytt fra kvalitetskommunene. Nå rettes oppmerksomheten mot oppvekstområdet, som har hatt økende sykefravær.

Sykefraværsfokus

Sola ble kvalitetskommune for å arbeide med å redusere sykefraværet, redusere uønsket deltid og rekruttere og beholde personell, og fra 2008 til 2009 gikk sykefraværet i hele Sola kommune ned. I barnehagene, derimot, økte det sterkt fra 2007 til 2009, og fraværet ligger nå på 11,5 prosent. Målet med det nye prosjektet er å redusere fraværet med 25 prosent innen 1. januar 2012. I kartlegging, dialogmøter og fokusgrupper har de ansatte i barnehagene diskutert årsaker til det økte fraværet. I løpet av forsommeren skal de velge nærværstiltak. Samtidig jobbes det med et ”Ledelse og samspill”- prosjekt. Det skal også settes i gang et prosjekt for å redusere støyen i barnehagene.

Synliggjøring = suksess

De folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjonen er enige om at partssamarbeidet er en fruktbar måte å samarbeide på. Politiker Siv-Len Strandskog (Ap) fra styringsgruppa mener kommunen har fått mye ut av programmet.
− Vi har fått gode resultater av de prosjektene. Dessuten har vi fått fokus på at det er bra å jobbe i Sola kommune, sier Strandskog til Nytt fra kvalitetskommunene. Hun mener at det er en forutsetning med et godt arbeidsmiljø og ansatte som føler at den jobben de gjør betyr noe for at innbyggerne skal kunne motta gode tjenester.

Rådmannen mener at brukere og ansatte har blitt sett på en helt annen måte enn før. Det er nøkkelen til suksess, tror prosjektleder Goa Lødemel.

− Vi ser resultater av å være likeverdige parter i et slikt samarbeid, selv om det kan komme svingninger, for eksempel når det gjelder sykefravær. Men vi var alle enige om at vi ville fortsette samarbeidet og tror på tanken, forsikrer rådmann Nerdal.

Videreføring i nytt forum

"Samhandlings- og utviklingsmøtet i Steinkjer" ble vedtatt i kommunestyret i god tid før prosjektperioden løp ut.

− Som arbeidsgiver møter vi ofte de tillitsvalgte, og vi har en god dialog med dem, men politikerne har ikke mange arenaer å møte dem på. Partssamarbeidet har fungert godt, sier rådmann Torunn Austheim til Nytt fra kvalitetskommunene.

Steinkjer var blant de første kommunene som ble med i Kvalitetskommuneprogrammet, og det nye møtet er en videreføring. Administrasjonen skal representeres ved rådmann, personalleder og to avdelingsledere. Fra de ansatte møter en hovedtillitsvalgt fra hver av de fire forhandlingssammenslutningene, mens fire folkevalgte skal velges blant formannskapets medlemmer.  Møtet skal være en uformell arena for å drøfte utfordringer og strategier for Steinkjer kommune, ifølge saksframlegget. Temaer kan være omdømme, omstilling, organisasjonsutvikling eller nærværsarbeid. Steinkjer har fra før ingen andre arenaer for både politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Selv om møtet skal være en uformell arena, forpliktes deltakerne til å delta i en konstruktiv idéutveksling, skriver Nytt fra kvalitetskommunene

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)