Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fortsatt uenige med KS

I kjølvannet etter streiken i KS-området er det fortsatt områder hvor KS og Fagforbundet er uenige.

Uenig med KS
Lederen av konfliktberedskapsgruppa i Fagforbundet, Unni Rasmussen. (Foto: Arkiv: Kari-Sofie Jenssen)

Når det gjelder lønnstrekk for de streikende i feriepengemåneden, så er KS og Fagforbundet faktisk helt enige. Enkelte kommuner trakk de streikende i lønn allerede i juni, i feriepengemåneden. Det skulle ikke skje. – Her er KS helt enige med oss. Det er helt unødvendig. Her er det kun ett unntak og det er når den ansatte slutter i jobben og dette er siste mulighet til å trekke, sier Unni Rasmussen, leder av konfliktberedskapsgruppa i Fagforbundet. Hun forteller at KS nå ønsker å få en oversikt over hvilke kommuner som har gjort dette.
– Det skal de selvsagt få, sier Rasmussen.

Streikebryteri

I et møtet med KS i begynnelsen av september ble problemet med streikebryteri tatt opp.
– Vi hadde med oss de 23 meldingene vi hadde fått inn fra streikekomiteene og presenterte disse for KS. De fleste sakene gikk på at ikke-streikende utførte streikeramma arbeid. Noen av disse personene fikk også endra arbeidstidene sine for å kunne utføre arbeidet, forteller Rasmussen.

Arbeidsgivers representant kan per definisjon utføre denne type arbeid. Ifølge Rasmussen går nå uenigheten først og fremst på hvem som er arbeidsgivers representant. Her står uenigheten fast.

– Fagforbundet mener det kun er ordfører og rådmann som kan utføre streikeramma arbeid, mens KS mener at toppledergruppa og linjeledere kan regnes for arbeidsgivers representanter. Eller mer korrekt; de lederne som kommer inn under Hovedtariffavtalen punkt 3.4.1 og 3.4.2.

Protokollen fra 1992, som er sendt ut til streikekomiteene og som sier at arbeidstid ikke kan endres under en streik, mener KS bare gjelder i pleie- og omsorg-sektoren.
– Det mener ikke vi, sier Rasmussen.

Ellers var KS enige i at det å sette ikke-streikende til å utføre streikeramma arbeid er streikebryteri.

Veien videre

– Streikebryteri er vel bortimot det minst ærefulle du kan bli beskyldt for i arbeidslivet. Vi fikk jo en del nye medlemmer på grunn av engstelsen for å stå aleine i en situasjon der de kunne bli pålagt streikebryteri og ville nekte. Det som er viktig framover er å finne felles formuleringer på det vi er enige om, sånn at vi har klare kjøreregler neste gang vi går i streik. Vi har ikke tatt stilling til om noen av sakene skal inn for retten, sier Rasmussen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)