Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Lokale forhandlinger i KS

De lokale lønnsforhandlingene skal gjennomføres i perioden 15. oktober til 15. november. Kompetansesentrene er blant dem som bistår de lokale fagforeningene.

Lønnsforhandlinger
Illustrasjonsfoto: Fagforbundets lønnspolitikk bygger på prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Anne Bondevik er leder for kompetansesentere for Østlandet. Hun kan fortelle at de lokale lønnsforhandlingene øker arbeidsmengden til kompetansesentrene.

Føringer

Anne Bondevik oppfordrer alle til å sette seg godt inn i de føringene for de lokale forhandlingene som i møteboka til Riksmeklingsmannen. Her er et utdrag fra disse føringene: "Partene skal gi kvinner en andel av den avsatte potten som er større enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Lokale lønnstillegg kan avtales individuelt, fordeles til grupper med høy kvinneandel eller brukes til andre lønnsmessige tiltak som fremmer likestilling i virksomheten.

Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Lønnsrelasjoner for ansatte som har gjennomført relevant og dokument spesial-, tilleggs- og videreutdanning skal prioriteres.”

Kompetansekartlegging

– Det er mye å følge opp i forhandlingene. Arbeidsgivere legger ikke alltid det samme i begrepet ”relevant videreutdanning” som vi i Fagforbundet gjør. Motparten vår er ofte snevert opptatt av den formelle kompetansen som de selv har etterspurt, mens vi i Fagforbundet vil ha et breiere fokus. Vi vil at hele realkompetansen skal telle med, sier Bondevik.

De lokale lønnsoppgjørene viser hvor viktig det er med kompetansekartlegging. – Kompetansekartlegging er viktig. Motparten vår krever dokumentasjon. Og det vil så klart bli et spørsmål om hvordan de forskjellige tingene skal vektes. Det blir nok å gjøre for Fagforbundet i tida framover, sier Bondevik.

Kursing

Kompetansesentrene har gjennomført en rekke kurs i lokale forhandlinger. Kompetansesenteret i Stavanger holdt slike kurs i Sauda, Stavanger og Mandal. Kompetansesenteret i Trondheim holdt slike kurs i Grong, Verdal, Ålesund, Orkanger og Trondheim. Kompetansesenteret i Tromsø holdt slike kurs i Lakselv, Tromsø, Vesterålen, Bodø og Mosjøen. Kompetansesenteret i Bergen holdt kurs i både Hordaland og Sogn og Fjordane. Kompetansesenteret for Østlandet holdt slike kurs for Hedmark, Østfold, Oppland, Buskerud og Akershus. Kompetansesentrene kommer til å være tilgjengelig for alle hovedtillitsvalgte gjennom hele forhandlingsperioden.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)