Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ikke velferd av kalkulatorkultur

De rødgrønne sendte sine parlamentariske ledere for å innlede om rødgrønn velferdspolitikk. De ble sterkt oppfordret til å reversere markedsstyringa av offentlig velferd.

Engasjert innleder
Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord, skal innlede på Trondheimskonferansen i slutten av januar. (Foto: Ill.foto Anders Hamre Sveen)

Både Helga Pedersen fra Ap, Bård Vegard Solhjell fra SV og Trygve Magnus Slagsvold Vedum fra Senterpartiet innrømmet at velferdsstaten står overfor store utfordringer da de innledet på  'Velferdskonferansen 2010' den 13. og 14. september. Ingen av dem mener at velferdsstaten er i fare. Konferansedeltakerne derimot frykter at regnskapsmodeller med bestiller og utfører og målemani, kalkulatorkultur og revisormani legger til rette for markedskreftene.  – Hva vil dere rødgrønne gjøre for å stoppe utsalget av vår felles velferd, var et av spørsmåla som ble stilt.

Demokratisk styring

Arrangøren, For velferdsstaten, hadde i år valgt å rette oppmerksomheten mot ønsket om mer demokratisk styring av velferdsordningene våre. LO-nestleder Gerd Kristiansen slo an tonen da hun åpna konferansen. 
– Vi sier nei til anbudsutsetting og det handler nettopp om demokratisk kontroll over sentrale tjenester, sa LO-toppen. Hun slo samtidig fast at det er mye som står på spill ved neste års lokalvalg.

Ta tjenestene tilbake

Etter årtier med mistillitsstyring, privatisering og konkurranseutsetting finnes motmakta til dette ute i kommunen og i fagbevegelsen. Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord, understreket i sitt innlegg at alternativet til høyresidas velferdspolitikk må være en politikk for trepartssamarbeid, økt makt til ansatte og innbyggere og offentlige tjenester i offentlig regi. Nord trakk fram Kvalitetskommuneprogrammet som et godt alternativ.

– Dette er ett av våre alternativer til markedsliberalistenes konkurranser og lønnsomhetsbaserte regnskapssystemer. Vi baserer oss på et humant menneskesyn der de ansatte får tillit og blir inkludert i måten tjenestene utvikles på, sa hun.  

Helene Bank, rådgiver i For velferdsstaten presenterte på det samme seminaret rapporten  'Private sugerør i fellesskapets kasser'. Den viser med all tydelighet  hvor skadelig det er å gi kommersielle aktører tilgang til de kommunale tjenestene.

Ikke kostnadsbesparende

New Public Management (NPM) fører til dårligere bruk av skattebetalernes penger. NPM har siden midten av 1980-tallet "reformert" i offentlig sektor. NPM er markedsorientert, og en sentral hypotese er at denne formen for økonomistyring vil gi et mer kostnadseffektivt tilbud av offentlige goder. New Zealand, Australia og Storbritannia har kommet langt i å ta systemet i bruk, og ikke noen av landene har en så langt kunnet påvise besparelser for skattebetalerne. I Norge er det et økt press på kommunene om at de skal ta i bruk NPM og at velferdstjenester skal anbudsutsettes. I et slikt regime benyttes regnskapssystemer som tallfester alt fra lyspærer, kulepenner og hvor lenge personalet på et sykehjem kan holde ei syk dame i handa. – Vi må spørre oss om det skal være naturlig at noen skal tjene penger på velferd. Nå er vi vitne til et politisk prosjekt som innebærer omfordeling av fellesgodene til private personer, sa spesialrådgiver Fanny Voldnes fra Fagforbundet.

– Et vanvittig  prosjekt, sa Roar Eilertsen, forsker ved DeFacto, om at det nye regnskapssystemer er tatt i bruk for å presse offentlig virksomhet over på markedsstyring.

 

– Samarbeid i stedet for konkurranse 

– Bruk kunnskapen

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)