Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Sammen om

Øvre Eiker arbeider aktivt for å involvere innbyggerne i utviklinga av kommunen.

Øvre Eiker
Rita Winness, prosjektleder for modellkommunen Øvre Eiker og Knut Sjulsen, leder av Fagforbundet Øvre Eiker. (Foto: Anders Hamre Sveen)

20. september signerte Øvre Eiker kommune en avtale om å fortsette trepartssamarbeidet med Fagforbundet og alle kommunens fagorganisasjoner. Øvre Eiker arbeider aktivt for å involvere innbyggerne i utviklinga i kommunen. Grendelagsmøter og ildsjeler innafor frivilligheten spiller en sentral rolle.

– Øvre Eiker viser tydelig hvordan man kan forene den folkevalgte styringen, innbyggere og de ansatte i et arbeid med å bedre kvaliteten i kommunens tjenester, sa Fagforbundets leder Jan Davidsen da han signerte samarbeidsavtalen med kommunens politiske ledelse, administrasjonen og kommunens tillitsvalgte.

Trepartssamarbeidet i kommunen har som mål å styrke og forbedre de kommunale tjenestene, bidra til effektiv ressursanvendelse, sikre kvalitetet og standard på tjenestene, involvere innbyggerne, de tillitsvalgte og de kommuneansatte i utviklinga i kommunen og bidra til høyere bruker- og medarbeidertilfredshet gjennom styrking av nærværsarbeidet.

Holdningsendring

Hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Øvre Eiker, Knut Sjulsen, forteller at det har vært en holdningsendring i kommunen, og at de tillitsvalgte nå i stor grad blir involvert i tiltak og omstillinger.

– Vi har blant annet hatt en prosjektgruppe hvor Fagforbundet, andre fagforeninger, prosjektleder i kommunen Rita Winness, organisasjonssjefen og rådmannen har møttes en gang i måneden, forteller Sjulsen. Han slår fast at kvalitetsarbeid tar tid og er glad for at trepartssamarbeidet fortsetter.

Vaktbankstillinger

Det har blitt starta flere arbeidsprosjekter og delprosjekter i Øvre Eiker. Et av prosjektene heter 'Turnusordninger i omsorg og reduksjon av ufrivillig deltid'. Høsten 2008 foreslo en prosjektgruppe i kommunen å opprette såkalte "vaktbankstillinger" i omsorgsseksjonen. Dette ble godkjent av kommunestyret i april 2009. Målet er at vaktbankstillingene skal erstatte deler av vikarbruken gjennom utvidelse av stillingsbrøk. De første stillingene ble utlyst i mai 2010. Av fem søknader ble to innvilga. I løpet av høsten 2010 skal det lyses ut fem nye årsverk.

Film om Øvre Eiker

Fagforbundet har laga en kortfilm om Øvre Eiker med tittelen "Sammen om". Filmen gir en oversikt over hvordan det jobbes med utvikling i Øvre Eiker kommune. Fagforbundet kommer til å bruke filmen som et grunnlag for en større debatt om hva slags utvikling som er ønskelig i kommune-Norge.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)