Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kasserervervet - bygd på tillit

Vervet som kasserer er et av de viktigste i en forening. Uten en god økonomi og orden i økonomien kan ingen forening gjøre fullgodt arbeid.

Nytt lønnsystem fra 2014
(Foto: Fagforbundet)

Det er kanskje mange som kjenner igjen orda over. De er tatt fra "Tillitsmannen" (1931) av Einar Gerhardsen. Vervet som kasserer er bygget på tillit. Likevel ser Fagforbundets ledelse det som nødvendig at det tas stikkprøvekontroller i fagforeningene. Negative oppslag i BA dette året er bakgrunn for at forbundets ledelse ønsker å skaffe seg en oversikt.
– Vi er ikke interessert i hvor mye penger foreningene har. Forbundet sentralt ønsker å skaffe seg en oversikt over om økonomien i fagforeningene håndteres etter vedtekter og skatte- og avgiftsreglene, sier controller i Fagforbundet, Even Nilsen.

Sjekkliste

Fagforbundets arbeidsutvalg vedtok i april i år at det skal gjennomføres årlige stikkprøver i fem fagforeninger i hvert fylke. Første kontroll skal være gjennomført høsten 2010. I tillegg skal kasserer- og revisorkurs evalueres og gjøres obligatoriske. I samme vedtak heter det også at fylkesstyrene må bli mer oppmerksomme på sin overordnede rolle overfor fagforeningene.

Controller Even Nilsen har sammen med hovedkasserer Elin Veimo sendt ut et rundskriv (nr 13/10) om dette vedtaket. I rundskrivet finnes en sjekkliste for hva som må være i orden i forhold til stikkprøvekontrollen. Blant annet skal selvsagt bilag på alle uttak og innskudd være tilfredsstillende, innkjøp skal være i henhold til vedtak, honorarer og godtgjørelser innberettet til kemneren og Brønnøysundsregisteret skal være à jour.

Forebygging

– Mange kan gjøre feil i god tro. Det er fort gjort at et nytt styre fortsetter å gjøre ting sånn som det "alltid" har vært gjort, uten egentlig å tenke over det. På den måten kan de arve feil, sier Nilsen.
Han mener at det må sees på som en fordel å bli kontrollert.
– Blir regnskapet ditt kontrollert og funnet i orden så er jo det veldig positivt, mener Nilsen. Han understreker at det å vite at en kan bli kontrollert er forebyggende.
Nilsen forteller at noen fylker har drevet med denne type kontroll hele tida, mens andre må starte den jobben nå. Han mener bestemt at det ikke er noen grunn til å tro at det er masse grums i fagforeningene.

Opplæring

Arbeidet med å gå gjennom opplæringsopplegget for kasserere og revisorer er så godt som ferdig.
– Det er bra at opplæringen blir obligatorisk. I tillegg er det viktig at fagforeningsstyrene følger med på rundskrivene, sånn at de er oppdaterte på alt nytt på dette området. Det skjer noe hele tida og da sender vi ut rundskriv, sier Even Nilsen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)