Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vår tur - vår framtid

Det er vår tur og vår fremtid, konkluderte deltakerne på en internasjonal kvalitetskonferanse i Genève i oktober.

Tar ansvar
Generalsekretær i ISKA, Peter Waldorff. (Foto: Maria Wattne)

Rådet av globale fagforeninger (CGU) samlet 400 deltakere fra forbund som til sammen representerer 176 millioner medlemmer. Konferansedeltakerne ga innspill til det som skal bli en aksjons- og handlingsplan for å styrke offentlig sektor.

– Dette er en oppfordring til fagbevegelsen om å ta sitt historiske ansvar og bygge brede, sosiale allianser og bli en kraft for endring som ivaretar livskvaliteten for alle borgere. Vi har ingen tid å miste, sa Peter Waldorff, generalsekretær i Internasjonalen for stats- og kommuneansatte.

Lære av historien

Kumi Naidoo, miljøaktivist i Greenpeace og aktiv i fattigdomsbekjempelse sa at det er behov for "en ny aktivisme" for å kreve en politikk som verdsetter kvalitet på offentlige tjenester som grunnlaget for sosial rettferdighet.
– Historien lærer oss at når anstendige mennesker tar risiko og engasjerer seg i fredelig kamp gjennom sivil ulydighet, så lytter myndighetene til slutt, sa Naidoo.

Flere av innlederne understreket at de globale fagforeningene bak konferansen representerer millioner av mennesker, og at deres stemmer er nøkkelen til å bygge opp et fredelig, rettferdig, demokratisk og økologisk bærekraftig samfunn.

Investering i kvalitet 

Regjeringer i hele verden møter etterdønningene etter finansakrisa med kutt i offentlige tjenester, ikke minst gjelder dette land i Europa. EU og Det internasjonale pengefondet krever disse kuttene for å hjelpe kriseøkonomier som Hellas, Spania og Irland.
Deltakerne på konferansen hadde en annen medisin; I et felles "charter" som skal munne ut i en handlingsplan, krever CGU at innsatsen for å fremme kvalitet i offentlige tjenester øker internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

– Vi er her for å formidle et sterkt budskap om at vi trenger gode utdanningsinstitusjoner, anstendige helse- og sosialtjenester, rent vann og gode sanitærforhold, effektiv brann-og sikkerhetstjenester, rimelige boliger, kollektivtransport og  god offentlig administrasjon og kommunale tjenester, sa presidenten i Education International, Susan Hopgood.

Offentlig og privat sammen

David Cockroft, generalsekretær i den internasjonale transportføderasjonen ( ITF), understreket at den nye kampanjen er viktig for ansatte i både offentlig og privat sektor, og for både by- og bygdesamfunn.

– Alt henger sammen og  gode offentlige tjenester er til beste for både private og offentlig ansatte, familiene våre og lokalsamfunna våre, sa han.

Les Peter Waldorffs blogg: Nok er nok

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)