Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

NHO-kampanje for privatisering

NHO Service har i disse dager en landsomfattende kampanje for å konkurranseutsette kommunale tjenester innenfor helse, omsorg, renhold og drift.

Jan Davidsen oppfordrer til kamp
(Foto: Kari-Sofie Jenssem)

Det har i høst vært flere presseoppslag om notatet Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger). Nå drar NHO Service rundt med budskapet om at det er millioner å spare på konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
– Vær oppmerksomme og ta kampen, sier Jan Davidsen til Fagforbundets 17000 tillitsvalgte. Davidsen lover at det kommer både tall og dokumentasjon som tillitsvalgte kan bruke i diskusjonene i kommunene.

Tenk på et tall

Det er stort sett representanter for Høyre og/ eller Fremskrittspartiet som fremmer notatet i kommunene. Fagforbundet har gått gjennom tall, statistikk og brukerundersøkelser som NHO Service legger til grunn og konkluderer med at de er ubrukelige som beslutningsgrunnlag. De baserer seg på en tilpasset bruk av tall, statistikk og brukerundersøkelser. NHO Service farer med harelabb over kontroversielle temaer som lønn, pensjon og bemanning.
NHO Service påstår at det er umulig å si noe generelt om forskjellene mellom offentlige og kommersielle aktører i forhold til lønn, pensjon og arbeidsvilkår. Samtidig påstår de at konkurranseutsetting ikke går på bekostning av de ansatte. Begge deler kan ikke stemme.

Konkurranseutsetting av offentlig tjenester går beviselig utover de ansattes arbeidsvilkår. Derimot er det ikke grunnlag for å si at private sykehjem har bedre kvalitet enn offentlige, slik NHO Service hevder. NHO Service etterlyser et høyere nivå på debatten om offentlig ressursbruk. Det ønsker Fagforbundet å bidra til.

Kort sagt:

1. NHO Service sine beregninger er ubrukelige. Notatet baserer seg på misbruk av statistikk og brukerundersøkelser.
2. Det er ikke riktig som NHO Service påstår at man ikke kan si noe om forskjellene for de ansatte i offentlig sektor eller kommersielle selskaper i forhold til lønn, pensjon eller bemanning. NHO Service velger å se bort i fra kunnskapen som finnes på dette området, men de kan ikke med rette påstå at kunnskapen ikke finnes.
3. NHO Service har ikke grunnlag for å si at det er en «misforståelse at økonomisk effektivisering går på bekostning av kvaliteten på tjenestene».
4. Flere av påstandene i notatene er uten dokumentasjon eller referanser. Dette må derfor regnes som politiske påstander, ikke fakta.
5. NHO Service regner med en fortjeneste for sine medlemsbedrifter på rundt en halv milliard kroner på landsbasis dersom 20 prosent av de kommunale tjenestene innen omsorg, renhold og FVD (forvaltning, drift og vedlikehold) konkurranseutsettes.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)