Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fra vondt til verre i Oslo

Oslo kommune rammes av høyrepartienes iver etter å ødelegge de kommunale tjenestene. Kommunen ødelegges innenfra gjennom vedtak om sentralisering og sammenslåing av etater, konkurranseutsetting og privatisering.

Fylkesleder i Oslo, Mari Sanden
100 ansatte i Oslo kommune står i fare for å bli overtallige. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

De ansatte er vant med utallige omstillingsprosesser. For oss som sitter på utsida kan det virke som om flere av disse er initiert for at politiske lederkabaler skal gå opp.

Er dette riktig, Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo?

– Bare delvis. Når det gjelder etatsgjennomgangen så har vi vært kjent med den i to år, vi har i utgangspunktet vært positive, men selve prosessen må være annerledes. Prosessen foregår mye lenger i et lukket, politisk forum (byrådet) og de ansatte får ikke ta del i de faglige vurderingene. Vi må kjempe hver eneste dag for selvsagt medvirkning og for å få innflytelse på hva som skal gjøres videre. Vi er opptatt av å ivareta medlemmenes individuelle rettigheter, spesielt fordi vi ser at sentraliseringen av etater medfører overtallighet. Ved privatisering vil de ansattes vilkår, uten unntak, bli dårligere, og kommunen mister kompetanse og kvaliteten på tilbudet til innbyggerne svekkes.

Skruen skrus til

Mari Sanden har vært leder av Fagforbundet Oslo siden 1994. Hun merker at bystyreflertallet er mer offensive i forhold til privatisering nå enn tidligere. Det er vedtak om at alle barnehagene skal være private og at kommunens sykehjem skal konkurranseutsettes. Skruen skrus til. Sanden sier at sentraliseringen av etatene gjøres for å tilrettelegge for privatisering. En av de sakene som provoserer mest nå er privatisering av parkdriften, som en følge av etatssammenslåingen.

– Dette er første gang siden 1997 at kommunen konkurranseutsetter uten å legge til rette for internbud. De ansatte får ikke engang konkurrere om sine egne jobber, sier Sanden opprørt. Det er utarbeidet en felles og forpliktende avtale/veileder for håndtering av slike spørsmål, som kommunen har valgt å se bort fra. Denne privatiseringa vil føre til at hundre ansatte blir overtallige. De skal slutte med det de kan og bli omskolert til et annet yrke. Private skal overta jobbene de kan.  Vi er bekymret for belastningene på de ansatte som utsettes for denne behandlingen.

En kommune – ett nummer

- Med sentralisering og konkurranseutsetting ødelegges Oslo kommune, sier Mari Sanden. Kommunen mister kompetanse og muligheten til langsiktig planlegging. De borgerlige partiene ønsker ikke lenger at kommunen skal være en forvalter av fellesskapets interesser. Innbyggerne er blitt redusert til brukere og kunder. Det vi ser nå, er en reversering av det som var meningen med bydelsreformen fra 1988. Da ønsket man nærhet til innbyggerne. Nå ønsker man seg kun et kontaktpunkt mellom kommunen og kundene (!), et telefonnummer. Uansett om det gjelder SFO eller eldreomsorg, kollektivtrafikk eller renovasjon, så skal henvendelsen gå til et kjempestort callsenter, hevder Sanden, som frykter vi vil sitte igjen med en kommune som verken kjenner innbyggernes behov, som ikke tenker kvalitet på tjenestene eller bryr seg om arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

Gla’ i kommunen

Da kvalitetskommunesamarbeidet ble etablert i 2006, var gjennomgangstonen at innbyggerne er glade i kommunen sin. Med de borgerlige partienes dominans i Oslo, kan det virke som om målet er det motsatte – en kommune som forvitrer og innbyggere som ikke lenger skal ha noe forhold til kommunen sin. Mari Sanden tror ikke byens innbyggere vil kjenne igjen kommunen sin om tjue år dersom Frp og Høyre får fortsette å styre byen. Det vil være administrering av private leverandører, mange byråkrater og kontrollører som skal føre tilsyn som blir kommunens hovedoppgaver. Folk på vestkanten vil nok fortsette å leve som tidligere, mens øst i byen vil folk som faller utenfor tilbys minimums- og kriseløsninger.

Maris valgtips

– Hvis dette regimet får fortsette blir det økte klasseskiller, sier Mari Sanden. Hennes tips før høstens kommune- og fylkestingsvalgt til de røde partiene i Oslo er klare:

  • Ta fatt i de viktige tingene – ikke krangle om detaljene
  • Utforme en sosial boligpolitikk
  • Utforme en politikk for å minske klasseskillene mellom øst og vest
  • Legg forholdene til rette for kommunen som tjenesteyter, forvalter av fellesskapets interesser og arbeidsgiver

Mari oppsummererkort: – Stopp galskapen!

Mister jobben

Den 17. desember 2010 vedtok Oslo kommune å slå sammen fem etater til en stor, ny etat; Bymiljøetaten. De fem etatene som skal slås sammen er: Samferdsel-, trafikk-, friluft-, enøk- og idrettsetaten.

Arbeidstakerorganisasjonene ikke tilstrekkelig involvert.

Parkdrift privatisert uten at de ansatte har fått legge inn internbud. Dette er brudd på prinsipper som kommunen og forhandlingssammenslutningene er blitt enige om.

100 ansatte i friluftsetaten har fått beskjed om at de mister jobbene sine. 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)