Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Skylder på andre

– De som styrer by'n må få kjørt seg mer. De skylder på andre og kommer unna med alt. Det er lederen for OSA, Oslo Sporveiers arbeiderforening, Rune Aasen som slår fast dette.

Leder av OSA, Rune Aasen
Oppstykking av sporveien er dyrt og en fare for sikkerheten. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Jeg blir forbanna hver gang jeg ser Siv Jensen (FrP) klage på det offentlige byråkratiet. Der dem sjøl styrer sørger dem for en organisering hvor byråkratiet har blitt både større og dyrere enn det noen gang har vært. Dette gjelder ikke bare i Sporveien, men i hele Oslo, sier den engasjerte fagforeningslederen.

Politikerstyrt

Nylige oppslag i NRK forteller om en rapport som sier at nåværende organisering av Sporveien betyr en formidabel sløsing med penger. Ved å gå tilbake til opprinnelig organisering, uten oppsplitting i små enheter, vil de kunne spare mange millioner kroner. Rune Aasen rister litt småforbanna på hodet. Ifølge Aasen skjedde denne omorganiseringa fra 2006, over hodet på sporveiens styrende organer. – Dette var byråd Peter N. Myhre (FrP) og sekretæren Lene Langemyrs (FrP) verk. Jeg er kjent med at styreleder Michael Tetzschner (H) ikke ønsket denne omorganiseringa. Tetzschner mente at flere lag med selskaper, med hver sin interne inndeling av administrativt nivå og styrenivå, etter hvert kunne gjøre det enkelte selskap mest opptatt av egne interesser på bekostning av helheten, forteller Rune Aasen. Aasen får ikke blitt mer enig med Tetzschner. Det er akkurat det som skjer i Sporveien og det er akkurat det rapporten forteller.

Høyre og FrP ved roret

– Når dagens samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (FrP) klager på ”gamle” Oslo Sporveier vil jeg minne om at i mine ti år som de ansattes representant i styret så har styrelederne vært fra Høyre, forteller fagforeningsleder Aasen. At alt skulle være bedre nå er vanskelig å se. Etterslepet i Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) i dag er beregnet til 6-7 milliarder kroner. I 2004 var etterslepet på 1,4 milliarder! Jeg kjenner ikke til den rapporten NRK henviser til. Jeg er kjent med at det sees på andre modeller for organisering og at en av modellene viser at det kan spares noen ti-talls millioner. Etter mitt syn har denne oppsplittinga vært en skandale, sier Aasen.

Sikkerhetsrisiko

Det er imidlertid sikkerheten Aasen er mest bekymra for ved Sporveien. Sikkerhet er prioritet nummer en i alle virksomheter som driver med transport av mennesker. I det øyeblikket det ikke er trygt å reise med trikk og t-bane er det bare å legge ned.

– I Sporveien er det en vanvittig organisering. Ansvaret for vedlikehold av vogner til t-bane og trikk ligger under samferdselsbyråden, mens "eier" av materiellet ligger under finansbyråden og i en helt annen enhet. Det betyr at “eier” leier ut materiell til Ruter som igjen leier ut KTP som igjen leier ut materiellet til datterselskapene. I KTP ligger også verkstedet. Min store bekymring er at "eier" blander seg inn i valg av tekniske løsninger for materiellet. De som jobber med å vedlikeholde materiellet blir ikke hørt og det oppstår krangler. Dette mener jeg går på sikkerheten løs og vi får dårlige løsninger. Vi har flere konkrete eksempler på dette, sier Rune Aasen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)