Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ingen trylleformel til turnus

Selv om det ikke bare er å svinge tryllestaven, er det fullt mulig å lage lovlige turnuser som fører til mindre bruk av deltid og små stillingsbrøker, lavere sjukefravær og fornøyde ansatte.

Enige
Kari Eilertsen, Ellen Johnsen, Berit Rustad og Eva Granås er samstemte i sitt syn på 3-3 turnus. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Alt har sin pris. Harstadmodellen, en turnus med tre dager på og tre dager fri har også sin. De ansatte må jobbe to av fire helger, tidligere jobbet de en helg i måneden.   

– Vi må se dette som en pakke. Det er riktig at vi jobber to helger. Til gjengjeld har vi fått 32,5 timer gjennomsnittlig i uka og en uke ekstra fri i året med lønn. Dette handler om penger, belastning og behovene til brukerne og de ansatte, sier hovedtillitsvalgt (HTV) gjennom 14 år, Eva Granås. Hun er selve vaktbikkja når det gjelder lov- og avtaleverket. Også Harstad kommune berømmes for vilje til å bevilge penger og bidra positivt.

Motstand

Ifølge tillitsvalgte i Harstad var det et sant helvete når det var snakk om å sette i gang et prøveprosjekt etter en tilpassa 3-3-modell i 2006. I forkant hadde det vært kjørt forprosjekter og arbeidsgrupper for å finne måter å redusere deltidsbruken i kommunen.

– Det var som om pest og kolera falt ned i Harstad på en gang! Vi ble beskyldt for å dolke medlemmene i ryggen. I media raste diskusjonene og de var ikke spesielt saklige, forteller avdelingssykepleier Ellen Johnsen, leder for Olavsgården sykehjem. De tillitsvalgte ga seg ikke.

HTV Eva Granås understreker at det må være frivillig å gå over på 3-3, selv om ingen i Harstad meldte seg frivillig. Etter mildt press og en grundig prosess meldte en avdeling på Olavsgården seg. Ansatte som ikke ville, fikk tilbud om jobb på andre avdelinger/sykehjem. I tillegg bestemte kommunen at en avdeling på det nye sykehjemmet Stangnes skulle kjøre 3-3 som en prøve. De som søkte jobb der fikk vite hva de gikk til. De tillitsvalgte Laila Bauer og Nina Jakobsen på Stangnes forteller om fornøyde ansatte i dag.

Gode resultater

Etter kort tid viste det seg at samtlige i prøveavdelingene ønsket å fortsette med 3-3-turnusen. Plasstillitsvalgt Kari Eilertsen på Olavsgården innrømmer at hun var en av de negative, men nå kan hun ikke tenke seg noe annet.

– Tidligere grua jeg meg til helgejobbing. Det var mange vikarer på jobb og vi var ofte underbemannet. Nå er vi nok folk og det er mine faste kolleger, forteller Eilertsen.

Dette har ført til både fornøyde brukere og pårørende, i tillegg til at belastninga er mindre på de ansatte, ifølge Eilertsen.

– Vi måles på sjukefravær og tilfredshet blant brukerne og de ansatte. Skal vi ha en sjanse til å nå målene så tror jeg 3-3-turnus er eneste måten, sier leder Ellen Johnsen på Olavsgården.

Hun kan vise til flotte resulter på alle punkter og understreker at det er lønnsomt å investere i de ansatte.

Om Harstadmodellen

  • Mindre bruk av deltid.
  • Ei lønn å leve av.
  • Kortere arbeidsuke.
  • Lavere sjukefravær - helsegevinster.
  • En uke ekstra fri med lønn.
  • Forutsigbarhet for brukere og pårørende.
  • Stabil bemanning i helgene.

HTV Eva Granås kan kontaktes på telefonnr.: 97956140

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)