Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Trenger tøffe tillitsvalgte

Forbundsleder Jan Davidsen mener de siste ukenes avsløringer av et arbeidsliv vi overhodet ikke ønsker oss, må få konsekvenser for forbundets arbeid.

Debatt
Fagforbundet har vært mye i media i forbindelse med vikarbyrå-sakene. Her deltar forbundsleder Jan Davidsen i NRK-debatten fra Litteraturhuset, 10. mars 2011. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Vi må fortsatt være aktive. Meld inn, gi beskjed om hva som foregår, ta kontakt med fagforeninga, kompetansesenteret eller Fagforbundet sentralt. Vi må øke den oppsøkende virksomheten og skaffe oss oversikt over hvordan medlemmer og andre ansatte har det på jobben, sier Davidsen.
– I forbindelse med Fagforbundsukene har enkelte fagforeninger gitt medlemmene tilbud om å sjekke at de har lønn og pensjon i henhold til avtaleverket. Dette kan vi ta fram igjen. Det finnes et hefte som heter Fagforbundet sjekker lønna di, som kan brukes som et hjelpemiddel, forteller Davidsen.

– Det viktigste er likevel at de tillitsvalgte føler faglig, moralsk og politisk støtte i forbundet sitt, sånn at de vil og tør å ta opp kampen.

Tips

– Det å være varsler kan være vanskelig. Er det dette du forventer av forbundets tillitsvalgte?
– Varslerrollen har dessverre blitt viktig sånn som samfunnet og arbeidslivet har utvikla seg. Egentlig begrenser det seg ikke bare til tillitsvalgte å være varslere. Alle som opplever ting som det er vanskelig å føre fram tjenestevei eller via tillitsvalgte, må ha mulighet og trygghet til å kunne si i fra. Dette blir et tillegg til tjenestevei. Saker kan være av en sånn karakter at omgivelsene, eller folk som befinner seg i tjenesteveien, er involverte. De du ønsker å varsle om kan være selve problemet.

Tøft 

– Er ikke våre tillitsvalgte tøffe nok?
– Lenge før Adecco-skandalen har fagforeninger, kompetansesenter og fylkeskretser kjørt mange enkeltsaker helt fram til rettsapparatet. Når vi har kommet dit har det som regel blitt inngått forlik, fordi arbeidsgiverne har forstått at de har en dårlig sak. Da har det også ofte gått så lang tid at den ansattes arbeidskontrakt er gått ut og den ansatte er borte for lenge siden. Det eneste vi da har fått ut av dette er en eventuell erstatning til den ansatte. Svaret mitt er at vi har tøffe nok tillitsvalgte. Problemet  har vært – og er faktisk ennå – at vi fortsatt ikke vet omfanget av det som foregår i de privatiserte virksomhetene.

Tidspress

– Vi har 18 000 tillitsvalgte – hvorfor vet vi ikke?
– Jeg tror dette bekrefter den stressa situasjonen de tillitsvalgte befinner seg i. De har ofte mer enn nok med å jobbe for de medlemmene de har ute på arbeidsplassene. Det skal litt til å ta på seg ansvaret for situasjonen til dem som er midlertidig ansatt, vikarer og heller ikke medlemmer i Fagforbundet. Det er ikke sikkert de tillitsvalgte får informasjon om situasjonen deres, heller. Noen ganger er det også problematisk når de ansatte ønsker å jobbe ulovlig og ikke ser rekkevidden av det.

Trygghet

– Har de tillitsvalgte god nok opplæring til å håndtere det ”nye” arbeidslivet?
– Det må vi vurdere. Dette er en ny dimensjon i tillitsvalgtrollen. Omfanget av hvordan arbeidsgivere velger å bruke innleid arbeidskraft har eksplodert de siste åra. Vi har sett det innenfor privat sektor, både i bygg- og anlegg og renhold tidligere. Nå er dette brukt innenfor alle sektorer både internasjonalt og nasjonalt. Dette må vi bare ta innover oss.

Totalgjennomgang

– Jeg mener nå at vi må ta en skikkelig gjennomgang av hele forbundet, både av tidsbruk og oppgaver. Det må være en kontinuerlig prosess på alle nivåer fra den nasjonale ledelsen og helt til lokale fagforeninger og plasstillitsvalgte. Vi må se på arbeidsformen vår, om vi bruker lov- og avtaleverket på en optimal måte, om tillitsvalgtsstrukturen er den riktige og om opplæring og skolering av tillitsvalgte er bra nok. Vi må også gjøre de tillitsvalgte trygge på at de har full støtte i organisasjonen og at de har tilgang på all den kompetansen forbundet har.

Tillitsvalgtarbeid

 Er problemet at vi ikke er vant med den typen arbeidsgiver som Adecco og de andre vikarbyråene representerer?
– Vi har lang erfaring med å forholde oss til private arbeidsgivere. Vi har medlemmer i private barnehager, i frisørsalonger, i kollektivtrafikken og i boligbyggelagene, for å nevne noen. Jeg tror ikke det er der problemet ligger. Vi må bare komme oss på offensiven og gjøre godt gammeldags fagforeningsarbeid. Vi må kreve hele, faste stillinger, vi må kreve at kommuner og private virksomheter lager egne vikarpooler, sier Davidsen.
– Jeg synes denne saken viser en utrolig nedvurdering av egne ansatte, som om hvem som helst kan gjøre jobbene våre når vi er borte.
– Nei, vi må kreve faste vikarer, med opplæring, som kjenner virksomheten, som kjenner de tekniske hjelpemidlene og som kjenner dem som de skal ta vare på. Faste, gode vikarer gjør at vi unngår å øke belastningen på de ansatte når en kollega er sjuk, utøver tillitsvalgtarbeid eller har permisjon. Da kan vi skape et arbeidsliv vi kan stå lenge i. Jeg tror at bruk av ukjente vikarer er undervurdert som bidrag til å skape sykefravær hos de fast ansatte.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)