Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Likestilling handler om kjønn

Likestillingskampen handler om verdsetting av kvinners innsats. – Tillitsvalgte i Fagforbundet må ha mange tanker i hodet samtidig og aldri undervurdere kjønnsperspektivet i samfunnstrukturene, sier nestleder Mette Nord.

Engasjert innleder
Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord, skal innlede på Trondheimskonferansen i slutten av januar. (Foto: Ill.foto Anders Hamre Sveen)

Nestleder Mette Nord har ansvar for likestillingsarbeidet i Fagforbundet, men Prinsipp- og handlingsprogrammet forplikter alle tillitsvalgte i hele organisasjonen å ta likestilling på alvor. I mars ble et rådgivende likestillingsutvalg oppnevnt for perioden 2011 - 2013.  

– Med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har, og utfordringene knyttet til typiske kvinneyrker, trenger vi et slikt utvalg med tillitsvalgte fra hele landet som kjenner utfordringene på kroppen, sier Nord.

Lite bærekraftig

Det er ikke vanskelig å forstå at Fagforbundets nestleder er utålmodig. – Presset ute på arbeidsplassene med omstillinger, konkurranseutsetting og angrep på kollektive avtaler rammer kvinner hardt, sier hun. Nord nevner pensjon, bemanningsbyråenes inntog, ufrivillig deltid og lav grunnbemanning som noen eksempler.

– Den politikken som føres er lite bærekraftig både for samfunnet som helhet og for arbeidsplassene ute i kommunene, mener hun, og forklarer det blant anna med situasjonen til de som jobber ufrivillig deltid.

– Det er kvinner som sliter seg ut med å ta alle de ekstravakter de kan få. Det medfører i ytterste konsekvens at de er tilgjengelig for arbeidsgiver hele døgnet, sier Mette Nord. Slik vil hun ikke ha det.

Blir syk av jobben

Det er ingen grunn til å bli forbauset over at flere kvinner enn menn blir uføre.

– Et arbeidsliv der det du gjør blir lite verdsatt - lønnsmessig og statusmessig - er ille nok i seg selv. Når kvinnearbeidsplassene i tillegg ikke bygger kompetanse, har lite forutsigbar bemanning og ikke en gang tilbyr fast, hel stilling, da går det på helsa løs, mener Mette Nord. Og legger til at utviklinga er veldig, veldig alvorlig for framtidig rekruttering blant anna til helse- og omsorgsyrkene.

Sekstimersdagen

Fagforbundet har sekstimersdagen som vedtatt mål i tariffpolitikken, men for øyeblikket er ingen forsøk i gang.

– Forsøk med sekstimersdagen har vist positive følger på arbeidsmiljø og gitt lavere sykefravær. Det kan være en god løsning for å skape et bedre arbeidsliv og et bærekraftig samfunn der ikke all produktivitetsøkning tas ut i mer lønn, sier Mette Nord.

Krev verdsetting

– Likestillingsutvalget har mer enn nok å ta fatt i, sier Mette Nord, det er det i alle fall ikke mulig å være uenig i, legger hun til.

– I tillegg til å prioritere likelønn ved  tariffoppgjørene, trenger vi en likere fordeling av foreldrepermisjonen, med selvstendig opptjening og rettigheter for begge foreldre, tiltak for et mer blandet arbeidsmarked og lovfestet rett til heltid, fortsetter Nord.

– Vi trenger rett og slett at jenter og gutter blir verdsatt likt, og at kvinner og menns arbeid verdsettes likt, avslutter en engasjert nestleder.

Fagforbundets likestillingsutvalg 2011 - 2013

Mette Nord, nestleder i Fagforbundet

Isfaque Mohammed, Oslo

Astrid Isene, Buskerud

Bente Trulsvik, Aust-Agder

Kim Håkon Pedersen, Troms

Bjørn Svalastog, Finnmark

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)