Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vant slaget – Nå venter krigen

Fagforbundet Larvik-Lardal har arbeidet intenst for å stanse forslaget om å konkurranseutsette de hjemmebaserte tjenestene i kommunen. Nå er saken utsatt til etter valget, og fagforeninga er klar for valgkamp.

Kampklare
Fagforbundet Larvik med htv'ene Lene-Britt Johannesen, Gunnvor Christiansen og Kjellhaug Olsen, sammen med nestleder i fylket Eddie Whyte. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

På tross av at både Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Innvandrerrådet, samt fagmiljøet og alle de involverte fagforeningene (Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta) i Larvik kommune var negative til konkurranseutsetting av de hjemmebaserte tjeneste i Larvik kommune, fremmet FrP, Høyre og KrF et felles forslag om å gjøre nettopp det.

I kommunens administrasjonsutvalg foreslo rådmannen å konkurranseutsette hjemmetjenestene innen Praktisk bistand og opplæring. FrP, Høyre og KrF la i sitt forslag i tillegg inn konkurraneutsetting av hjemmesykepleien.

– De kom med dette med hjemmesykepleien som et benkeforslag. Det hadde ikke engang vært utredet skikkelig, forteller Kjellaug Olsen, hovedtillitsvalgt i Larvik kommune.

Representantene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og den lokale Larviklista i Administrasjonsutvalget fremmet et felles forslag om å ikke konkurranseutsette de hjemmebaserte tjenestene.

Første gang

Åse Andersen er inne i sitt 26. år i den kommunale hjemmehjelpstjenesten. Dette er første gang at politikerne foreslår å konkurranseutsette tjenesten, så vidt hun vet.

– Jeg føler jo ikke akkurat at den jobben jeg gjør bli verdsatt. Vi blir verken spurt om hvordan vi har det, eller hva vi mener bør gjøres for at tjenestene kan bli bedre. Vi ser nå hvor viktig det er for oss kommuneansatte å stemme i lokalvalget, sier Andersen.

Bygger allianser

Fagforbundet har fått mye støtte fra LO lokalt  i kampen. Fagforeninga har arbeidet aktivt opp i mot hver enkelt kommunestyrerepresentant og vært aktive i lokalmedia. Fagforeninga har også fått hjelp og støtte fra Fagforbundet Vestfold.

Fagforbundet Larvik-Lardal har laget egne plakater og gjennomført arbeidsplassbesøk for å mobilisere folk til å møte opp i kommunestyret.

Sosiale media

Fagforeninga oppretta Facebook-sida 'Nei til kommersialisering av våre omsorgstjenester'. På denne Facebook-sida ble det lagt ut et arrangement som en del av mobiliseringa til kommunestyremøtet på Brannstasjonen den 23. mars.

Delseier

Rundt 120 kommuneansatte møtte opp for å demonstrere mot privatiseringa i forkant av kommunestyremøtet. De fulgte også debatten og avstemninga inne på Brannstasjonen. Det ble delt ut løpesedler til politikerne, og folk stilte opp med plakater og banner. I tillegg til folk fra fagforeningene i kommunen, deltok også representanter fra lokale partilag i demonstrasjonen.

Sluttresultatet 23. mars var at Høyre og KrF sprakk. En KrF-representant stemte, sammen med flere av Høyres kommunestyrerepresentanter, for at hele saken skal utsettes til etter kommunevalget. Sammen med representantene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og den lokale Larvikslista ble det flertall for utsettelse.

– Dette er kjempebra. Nå skal vi drive valgkamp for et nytt politisk flertall i Larvik, sier Lene-Britt Johansen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)