Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tariffvåren har kommet

Det sikreste vårtegnet for fagforeningsfolk er lønnsoppgjør. Mellomoppgjøret springer ut med Fagforbundets krav fra hovedoppgjøret i 2010: Heving av lavlønte og likelønn. Uttelling for kompetanse kan bli avgjørende.

Ann-Mari Wold, leder forhandlingsenheten i Fagforbundet (Foto: Fagforbundet)

Lønnsoppgjøret 2011 er et mellomoppgjør der partene kun forhandler om økonomi, altså lønnsøkninger, men ikke selve avtalen. Oppgjøret i privat sektor er samordna, som betyr at hovedorganisasjonene møtes, og ikke enkeltforbund. Den konkurranseutsatte industrien legger rammene for oppgjøret. Det er dette som kalles frontfagmodellen, der ”fronten” utgjøres av industriarbeiderne på verkstedsoverenskomsten i privat sektor. Startskuddet gikk da LOs krav ble overlevert til NHO den 21. mars.

Krever likelønn

– LOs hovedkrav er å sikre kjøpekrafta og å beholde en klar lav- og likelønnsprofil både på sentralt og lokalt avtalte tillegg, sier Ann-Mari Wold, leder av Fagforbundets forhandlingsenhet.

– Selv om vi ikke vet ennå om det blir avsetninger til lokale forhandlinger i år, slik det ble i fjor, vet vi at vi vil legge vekt på å få til denne profilen. Kvinnedominerte yrker har fått lavere uttelling gjennom flere år, og kvinner får fortsatt ikke full uttelling for sin kompetanse og utdanning. Dette handler om verdsetting, understreker hun.

For Fagforbundet avhenger mye av utfallet i en rekke saker som er til behandling i lønnsnemnda. Riksmeklingsmannens møtebok fra 2008 slo fast at kompetanse skulle gi uttelling, og i fjorårets hovedoppgjør ble det satt av en øremerka pott til lokal fordeling.

– Over 60 saker behandles nå i lønnsnemnda etter brudd i lokale forhandlinger fordi ansatte likevel ikke har fått tillegget på ”for etter- og videreutdanning av en viss varighet” som partene var enige om. Vi må vurdere resultatet fra nemnda når vi nå går inn i mellomoppgjøret. Det er ingen tvil om at kravet om uttelling for kompetanse fortsatt er viktig, sier Ann-Mari Wold.

For Spekter-området innledes A-delsforhandlingene den 4. april. Den 27. april starter forhandlingene for de store offentlige tariffområdene; Staten, KS-området og Oslo kommune. Forhandlingsfrist er natt til 1. mai. Kalender over forhandlingsstart i ulike tariffområder finner du i medlemsportalen (medlem. fagforbundet.no) Lønn og tariff, og på www.fagforbundet.no/tariff/viktigedatoer

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)