Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

– Et godt arbeidsliv gir gode tjenester

I det siste har flere medier framstilt fagbevegelsen som en "gammeldags bremsekloss" som står i veien for bedre helse- og sosialtjenester. Bak lurer høyresidas ønske om å svekke arbeidsmiljøloven.

Faksimile
Lørdags-VG er blant dem som har brukt sterke ord om Fagforbundet etter Adecco-saken. (Foto: Montasje)

– Det er motstanden mot et solid arbeidervern som er gammeldags. Problemet innen helse og omsorg er for lav grunnbemanning. Høyere grunnbemanning vil bedre kvaliteten på tjenestene, sier nestleder i Fagforbundet, Mette Nord.

Hun understreker at fagbevegelsen ikke bør si ja til ordninger som avviker massivt fra vanlig arbeidstid. Unntakene kan ikke bli hovedregelen.

Avvik skal være unntak

– Fagforbundets fremste oppgave er å forsvare medlemmenes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold. Vi synes det er like kritikkverdig at det offentlige bryter Arbeidsmiljøloven som at de private arbeidsgiverne gjør det, sier Nord.

Hele LO krever at regjeringa forsvarer innstillingsretten i Arbeidsmiljøloven. Innstillingsretten i dagens lov betyr at en fagforening med minst 10 000 medlemmer kan inngå avtale med arbeidsgiver om unntak fra arbeidsmiljøloven. Ved fravikelse må tariffavtalen også tilpasses til avvikene, slik at de ansatte får den lønna de skal ha, ved blant annet forskjøvet arbeidstid. Man må også unngå planlagt overtid.

Alternative turnuser

I perioden 2005 til 1.10. 2010 innvilget Fagforbundet 93 prosent av søknadene om alternative arbeidstidsordninger. Forbundet har blant annet gått med på 3+3-turnusordninger i Bærum, Harstad og Sortland.

I Hurum deltar forbundet i forsøk med en egen modell. Her har alle faglærte ansatte i minst 40 prosent stilling blitt tilbudt den stillingsstørrelsen de ønsker. 27 av 41 ansatte i pilotprosjektet økte stillingsstørrelsen. Hurum-prosjektet testet ulike pusleturnuser, og det ble laget en lokal avtale for helgejobbing som er noe bedre enn vanlig.

Den såkalte modifiserte 3+3-modellen i Harstad er innenfor det som slås fast i Arbeidsmiljøloven. I denne modellen arbeider man 7,5 timer per dag, i tillegg til at helgene tilpasses.

Arbeidsmiljøloven er ikke problemet

Mette Nord mener at høyresidas retorikk mot fagbevegelsen egentlig handler om at de vil svekke det lovfesta arbeidervernet.

– Høyresida ønsker å løse morgendagens behov ved å gå tilbake til gårsdagens regler. Jeg minner om at Bondevik II-regjeringa fikk gjennom en svekkelse av Arbeidsmiljøloven med Fremskrittspartiets hjelp. Heldigvis fikk vi vernet tilbake etter valget i 2005, sier Nord.

Helse og sikkerhet

Det er dokumentert at faren for å gjøre feil øker med 50 prosent ved mer enn åtte timers sammenhengende arbeid og at risikoen dobles ved over 12 timers arbeidsdag.

– Arbeidsmiljøloven er en folkehelselov. Vi må ha et langsiktig perspektiv. Skal arbeidsfolk få en anstendig pensjon, forutsetter det arbeid i minst 40 år. Vi kan ikke ha et arbeidsliv som bare er tilpassa de unge og friske, sier Nord.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)