Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kompetanse må belønnes

Fagforbundet har lenge krevd godtgjøring både for etter- og videreutdanning og realkompetanse. Det har vært vanskelig å få gjennomslag for dette kravet lokalt.

AU
Jan Helge Gulbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet. (Foto: Anders Hamre Sveen)

– Formalkompetansen er jo det som er lettest å måle, så det er her vi legger mest press. Vi arbeider også for bedre uttellling for realkompetanse og reelt ansvar i arbeidshverdagen, sier AU-medlem i Fagforbundet, Jan Helge Gulbrandsen.

Når det gjelder realkompetanse, forteller Gulbrandsen at første skritt er at Fagforbundet får en egen forståelse for hvilke kriterier og definisjoner som skal ligge til grunn for uttelling for realkompetanse.

Brudd og nemndsbehandling

I 2010 krevde Fagforbundet og LO Kommune at spesial-, tilleggs- eller videreutdanning av tre måneders varighet skal kompenseres med minst 5 000 kroner, mens tilsvarende utdanning med et halvt års varighet skal kompenseres med minst 10 000 kroner og tilsvarende utdanning med en varighet på ett år eller mer skal kompenseres med 20 000 kroner.

Når dette har blitt forsøkt satt ut i livet lokalt, har resultatet vært varierende.

– Noen av våre medlemmer har fått uttelling for etter- og videreutdanning. Men kravet har ført til over 70 brudd lokalt i KS-området, forteller Gulbrandsen.

Ti av disse bruddene har blitt løst organisatorisk. De andre bruddene har blitt avgjort i nemnd.

– Nemndsløsningene har ikke gitt det resultatet som vi i Fagforbundet ønsker, blant annet på grunn av at vi har blitt møtt med at enkelte fagforeninger har godtatt et lavere beløp enn det som står i Møteboka. Dette kravet må derfor få en viktig plass i hovedoppgjøret neste år, sier Gulbrandsen.

Et viktig krav neste år

Gulbrandsen regner med at høstens tariffkonferanser vil vise at Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte prioriterer kravet om godtgjøring for etter- og videreutdanning høyt.

– Dette er et krav som vi bør vurdere om vi skal ta en konflikt på i hovedoppgjøret i 2012 dersom det ikke blir innfridd, sier Gulbrandsen.

Han sier at en mulig løsning er å få på plass kravet om godtgjøring for formalkompetanse sentralt, gjennom å innføre nye punkter i tariffavtalen med KS.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)