Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fagforeningsbygging i Kenya

ISKA driver et internasjonalt program for kvinnelige helse- og omsorgsarbeidere som flytter over landegrensene for å jobbe. Fakta er nå samlet om hvorfor, og fagforeningenes rolle, i Kenya.

Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA) driver et internasjonalt program for kvinnelige helse- og omsorgsarbeidere som flytter over landegrensene for å jobbe. Prosjektene rettes både mot mottaker- og utfartsland. Målet er å bygge opp fagforeningene i det offentlige til å takle arbeidsinn- og utvandring i helsesektoren. En faktarapport fra Kenya kan lastes ned fra ISKAS hjemmeside.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)