Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

– Offentlige arbeidsmiljøbrudd like alvorlig som private

I Moss er det avslørt flere brudd på arbeidsmiljøloven på to av byens kommunale sykehjem. Får det noen konsekvenser? Er det riktig som påstås at Fagforbundet ikke bryr seg når det skjer i det offentlige?

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Moss og Våler: Leif Christensen, Hilde Torgersen (leder) og Frank Bergflødt.
(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Direktør Petter Furulund fra NHO Service og politikere fra Frp og Høyre deltar i debatter om vikarbyråene og brudd på arbeidsmiljøloven. De påstår at Fagforbundet og LO godtar lovbrudd dersom det skjer i offentlige virksomheter.

Oslo trekkes fram. Det vises til handlekraftige politikere fra Høyre/Frp som tok affære med en gang de fikk vite hva som skjedde og kastet ut Adecco. Moss trekkes fram som eksempel på det motsatte. Der er sykehjemmene kommunale, byen styres av Ap, SV og Rødt og alt får fortsette som før.

Hva skjer?

–  Brudd på lovverket er alvorlig uansett om det skjer i private eller offentlige virksomheter. Jeg ble forbanna da dette ble avdekket i Moss. Det var en fredag jeg leste om saken i avisa. På mandag hadde vi vedtaket klart om at et uavhengig firma skulle få jobben med å granske kommunen, forteller ordfører Paul Erik Krogsvold (Ap) i Moss.

Her skulle det ikke være noen bukk med havresekk. Etter en anbudsrunde ble et firma valgt og de er i gang med å granske hele omsorgssektoren. Rapporten leveres i begynnelsen av juli og da bestemmes tiltak og eventuelle konsekvenser.

–  Vi fortsetter selvsagt ikke som før, som det hevdes, men vi trenger dokumentasjon. Det er problematisk at alt har kommet fram via anonyme e-poster og ingen vil stå fram, sier Hilde Torgersen, leder i Fagforbundet i Moss.

Hun og de andre hovedtillitsvalgte har krevd å få alt på bordet: overtid, turnusbrudd, overnatting og så videre. Samtlige plasstillitsvalgte har fått beskjed om å følge opp og rapportere til fagforeningsstyret. Kartleggingen er i full gang.

Mye på gang

Mye er i gang, selv om de venter på den uavhengige rapporten. Ansattovernatting er stoppet og hybler er skaffet. Arbeidstilsynet er inne med eget tilsyn og skal ha en oversikt over de 15 ansatte i kommunen med mest overtid siden juni i fjor. I tillegg har de bedt om en oversikt over bruken av doble vakter.

Ukultur lever videre

De tre sykehjemmene i Moss er kommunale nå. Meløsparken er et av sykehjemmene det er snakk om. Norlandia drev dette fram til  rekommunalisering i 2004.

– Selv om vi kvitta oss med Norlandia, lever måten å drive sykehjemmet på, den private ukulturen, videre gjennom de ansatte, forteller Hilde Torgersen. – Vi kan til dels kjenne det igjen også i kommunen, og jeg mener at organiseringen med selvstendige virksomheter med tette skott og ikke helhetlig tenking er farlig for kommunen. Som tillitsvalgte klarer vi ikke å fange opp alt i et slikt system.

Lar seg ikke lure lenger

Hilde Torgersen og de to andre hovedtillitsvalgte, Leif Christensen og Frank Bergflødt, forteller at tillitsvalgte ikke automatisk får tilgang til lønningslister, hjelpeturnuser og andre arbeidsavtaler. De spør og får svar. Fram til nå har de trodd på svarene de har fått fra administrasjonen.

– Vi lurer på hva vi ikke blir fortalt, sier Torgersen. Tilliten til ledelsen er svekket.

Ifølge de hovedtillitsvalgte i Moss har politikerne delegert for mye ansvar og makt til administrasjonen. Det er ikke bare fagforeninga som er overrasket over det som har foregått på Melløsparken.

– Politikerne i Moss må ta makta tilbake. Rådmannsvelde er ikke bra for demokratiet. Politikerne må ha kunnskap nok til at de kan følge opp vedtak de gjør, tordner Torgersen. Hun hevder at dersom de ikke hadde hatt trepartssamarbeid så hadde de vel ikke sett snurten av en eneste politiker.

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)