Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nok er nok

Halden kommune stopper lønnsutbetalinga til en sykmeldt medarbeider - i strid med Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen, Arbeidsmiljøloven, IA-avtalen og den individuelle arbeidsavtalen. Tillitsvalgte krever at kommunalsjefen går av.

Halden
Oppsagte ansatte i Halden får stå i jobb til dom faller i november. (Foto: Randi Tevik)

I NRK Østfold 20. juni krever hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr og hovedverneombud Hans-Erik Groth at kommunalsjef Lars Th. Larsen må gå.

– Støyen rundt forsøket på å kvitte seg med 42 langtidssykemeldte ansatte har ikke rukket å legge seg før jeg får denne alvorlige saken i fanget, forteller Rørmyr. Hun reagerer kraftig på at kommunalsjefen setter seg på sin  høye hest og tvinger en ansatt til å være nødt til å  ta forbrukslån i banken for å forsørge seg selv.

Leker gud

–  Det er ikke bare ulovlig, men også etisk forkastelig når øverste leder som er kommunalsjef for personal, økonomi og utvikling, gir ordre om at kommunen skal stoppe lønna til en sykemeldt, sier Rørmyr. Å tillate seg å forskuttere NAV sine vurderinger - som i dette tilfellet gikk i favør av den ansatte, er nesten som å leke gud, mener hun. Selv etter at vedtaket foreligger fra NAV om at vedkommende oppfyller alle vilkårene for sykelønn – blir personen møtt med at da får vedkommende få sykelønna utbetalt fra NAV. Dette er også ulovlig ifølge hovedtarriffavtalen, sier Rørmyr. – Halden kommune kan ikke ha en kommunalsjef med så lite kunnskap om lov og avtaleverk og som behandler ansatte på en slik måte, sier Rørmyr til NRK.no

Handler om enkeltmennesker

Saken som fikk oppslag i media i slutten i mai var Halden kommunes brev til 42 ansatte med tittelen: «Avklaring av arbeidsforhold.» I brevet stod det: «Du har vært ute av ordinært arbeid siden ---- og det heller ikke har vært mulig å tilby deg relevant arbeid, anser vi ditt arbeidsforhold i Halden kommune som opphørt. Dersom du har innsigelser til dette, vennligst ta kontakt umiddelbart og senest innen ----. Manglende tilbakemelding innen overnevnte frist ansees som en bekreftelse på at du har akseptert at arbeidsforholdet har opphørt. Dersom du ønsker å komme i aktivitet, ber vi deg ta kontakt med NAV.» – Jeg har reagert både på generelt og individuelt grunnlag, sier Kirsti Rørmyr. Av de 42 som fikk brevet er 14 medlemmer av Fagforbundet. Sju av disse kontakta fagforeninga - og kommunen har lagt seg flat i alle sju sakene. Brevene var ikke ment som oppsigelse, bare som opprydding, ifølge personalavdelinga. – Jeg er dypt bekymra for de som ikke har tatt kontakt - og også for de 21 uorganiserte, sier Rørmyr, som synes dette er å sparke folk som er langtidssyke og da antakelig er alvorlig syke.

At Halden kommune opptrer ulovlig er fastslått av hovedverneombud, Arbeidstilsynet og av advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet.

Nok er nok

Denne siste saken er dråpen som får begeret til å flyte over.  – Fagforbundet kan ikke sitte å se på at ansatte og medlemmer blir utsatt for slik behandling, sier Rørmyr. I oppsigelsessaken av de 42 klarte kommunene med sitt råkjør å kvitte seg med rundt 80 prosent av dem som av en eller annen grunn er ute av aktivt arbeid. Fagforbundet vil ikke at "opprydding" skal skje på denne måten i framtida. – Det har vært nok støy og utrivelige personalsaker i Halden nå, sier Rørmyr. Hun håper at politikerne tar grep og innser at personalsakene har blomstret opp, spesielt etter at kommunalsjef Lars Th. Larsen begynte i jobben.

 

– Kommunalsjefen må trekke seg (ha.halden.no 22.06.11)

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)