Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Lag din egen brosjyre på nett

Tillitsvalgte i Fagforbundet kan lage egne, lokale løpesedler, brosjyrer og plakater i medlemsportalen.

Brosjyrer fra Fagforbundet
Henrik Falck Christensen (Posten), Ina Smith-Meyer (vervegeneral) og Wanja Cecilie Tangen (Posten) håper fagforeningene er flinke og kaster materiell eldre enn 2008. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Ny og miljøvennlig teknologi gjør at Fagforbundet sentralt slipper å sløse med papir, trykke og lagre materiell som blir utdatert. At tillitsvalgte kan lage enkelt materiell lokalt er en liten forsmak på den nye Tillitsvalgtportalen som kommer. 

Logg deg inn

Logg inn i medlemsportalen. Der kan tillitsvalgte velge ”lag eget materiell” fra menyen. Her kan du bruke ferdiglagde maler til å produsere eget materiell på en enkel måte. Foreløpig er det lagt inn en enkel informasjonsbrosjyre, fire seksjonsbrosjyrer, en standard Fagforbundet-brosjyre og en valgkampløpeseddel. Allle er  i A4-format og farger. 

Enkelt og effektivt

I starten er det kun enkle maler tilgjengelig. Valgmulighetene vil bli flere etter hvert. Foreløpig kan du lage egen tekst, mens bildene ikke kan byttes ut. Du kan imidlertid velge fire ulike utforminger og farger som følger seksjonene. Når du har skrevet inn den teksten du vil ha i den malen du har valgt, lagrer du. Resultatet blir en pdf-fil som kan skrives ut direkte på skriver, eller lagres og sendes som vedlegg på e-post til trykkeriet som skal lage trykksaken.

Til oppslag i Fagforbundsukene?

Informasjonsbrosjyren er den enkleste malen. Den kan for eksempel brukes til plakat for oppslag om møter og kurs. Skal den brukes til oppslag på veggen, velg bort side 2 med innmeldingsblankett ved å ta bort krysset for "Vis side med innmeldingsskjema" (nederst). Skal du bruke brosjyren til presentasjon av fagforeninga eller målretta verving av yrkesgrupper,  krysser du av "Vis side med innmeldingsskjema" nederst for å få med bakside med innmeldingsblankett.

Sjekk Fane2

Er du tillitsvalgt, innlogget i medlemsportalen, men ser ikke "Lag eget materiell" i menyen? Fortvil ikke, foreninga kan sitte med løsningen! For at dette skal virke, må fagforeninga ha orden i medlemsregisteret (Fane2). Den tillitsvalgte må være registrert med gyldig tillitsverv i medlemsregisteret for å kunne se menypunktet og lage materiell. Be foreninga sjekke at du er registrert med riktig verv i Fane2 hvis ikke du finner "Lag eget materiell" i medlemsportalen din.

Flere har allerede tatt verktøyet i bruk, og Informasjonsavdelinga håper det er nyttig. Vi vil gjerne vite hvordan det går. Siden løsninga er under utvikling, blir det forbedringer etter hvert som de tillitsvalgte kommer med innspill. Tilbakemeldinger på epost til Jan Tore Skjelbek, takk!

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)