Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Terrorhandlingene og konsekvensene

Den 22. juli tok en høyreekstrem 32-åring livet av 77 mennesker. Åtte ble drept da en bombe gikk av i regjeringskvartalet i Oslo. 69 mennesker som var på AUFs sommerleir på Utøya ble også drept.

Rosemarkering
Den 25. juli 2011 ble gatene i Oslo sentrum fylt av mennesker og blomster, i en markering som fordømte terroren som rammet Oslo og på Utøya 22. juli, samtidig som det var en minnesmarkering for alle ofrene. (Foto: Simen Aker Grimsrud, Fri Fagbevegelse)

"Våre inderligste tanker går til de ungdommene som sitter skrekkslagne igjen, til deres familier og venner, og ikke minst til de pårørende og deres familier. Det er med stor sorg vi er vitne til at norsk arbeiderbevegelse på få timer har mistet så mange av morgendagens ledere. Dette er den svarteste dagen i norsk arbeiderbevegelses historie."
(Fra LOs pressemelding).

Arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter og HSH har alle oppfordret sine medlemmer til å utvise ekstra forståelse ved behov for velferdspermisjoner etter de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya.

De politiske partiene ble enige om å innføre en pause i valgkampen fram til midten av august.

Konsertene med Åge og Sambandet

Fagforbundets planlagte konserter med Åge Aleksandersen og Sambandet i forbindelse med valget kommer til å bli gjennomført. Som en konsekvens av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya vil innholdet og ramma rundt konsertene bli noe annerledes enn det det først var lagt opp til. Samlingene vil bære mer preg av minne- og demokratimarkeringer enn valgkamp. Åge Aleksandersen og Sambandet forandrer på repertoaret.

– Fagforbundet jobber for et levende lokaldemokrati. Vi oppfordrer medlemmene våre og andre til å bruke stemmeretten nettopp for å styrke demokratiet. Derfor er konsertenes budskap viktigere enn noensinne. Vi skal også gi verdiene våre, omtanke, solidaritet og samhold et konkret innhold, ved å ta oss godt av hverandre. Dette skal vi gjøre sammen med Åge og Sambandet, sier leder av Fagforbundet, Jan Davidsen.

Enorme solidaritetsmarkeringer

I etterkant av terrohandlingene 22. juli ble det arrangert enorme solidaritetsmarkeringer rundt omkring i Norge, som fordømte terrorhandlingene og ga sin støtte til terrorens ofre og deres pårørende. LO og Fagforbundet oppfordret til deltakelse i disse markeringene, og det var en oppfordring som i aller høyeste grad ble fulgt.

Gjenreising av Utøya

Ungdommen i AUF bestemte allerede på kvelden den 22. juli at de skal tilbake til Utøya når det er mulig. AUF har opprettet 22. juli-fondet til gjenreisning av Utøya.

Fagforbundet sentralt vil koordinere bevilgningen til Utøya med LO. Forbundets fagforeninger og fylkeskretser står fritt til å bevilge penger. Kontonummer til Utøyas venner: 9001.08.84941 (Sparebank1 Oslo Akershus AS. Postboks 778 Sentrum. 0106 OSLO. Kontoeier: AUF). Spørsmål og henvendelser kan sendes til friendsofutoya@gmail.com. Les mer på: http://www.utoya.no/ 

LO-medlemmer og forsikringer

SpareBank1 Skadeforsikring og SpareBank1 Livsforsikring går sammen om å ivareta kundene etter hendelsene på Utøya og i Oslo. LO-medlemmer kan ringe 02300 for å få den nødvendige hjelpen.

Det er ikke like enkelt å vite hvilke forsikringer som kan gjelde nå:

  • Kollektive forsikringer gjennom LO-medlemskapet
  • Eventuelle kollektive forsikringer gjennom forbunds- eller foreningsmedlemskap
  • Eventuelle forsikringer gjennom arbeidsgiver
  • Eventuelle private forsikringer som reiseforsikring, ulykkesforsikring, barne- og ungdomsforsikring, livsforsikring og uførepensjoner m.m.

Dette kan være gjennom LOfavør, i SpareBank 1 eller i andre forsikringsselskap, for deg som medlem eller gjennom familietilknytning. Ved å ringe 02300 vil du få hjelp med å avklare det totale forsikringsforholdet i SpareBank 1. Ved forsikringer i andre forsikringsselskap tar du kontakt direkte dit.

Noen av forsikringene har unntak for terror i vilkårene.  Det er valgt å se bort fra unntaket i denne omgang. Det er også bestemt å se bort fra egenandeler for ungdom og deltakere på Utøya.

Voldsoffererstatningsordningen

De skadede og etterlatte etter hendelsene på Utøya og i regjeringskvartalet kan søke om erstatning fra voldsoffererstatningsordningen. På regjeringas nettsider er det informasjon om denne ordningen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)