Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Personangrep på tillitsvalgt

Etter at OSS skrev om personalkonflikter i Halden, går kommunalsjef Lars T. Larsen til angrep på hovedtilitsvalgt: – Hele saken er simpel hersketeknikk, skriver han i en e-post.

Ikke redd
? Sannheten kommer for en dag, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Halden. Kirsti Rørmyr. Hun føler seg ikke truffet når kommunalsjefen sier hun bruker hersketeknikker. (Foto: Randi Tevik)

I forbindelse med oppslaget Nok er nok, om personalkonflikter og ulovlige oppsigelser i Halden (Oss tillitsvalgte nr 6), fikk både ordfører og kommunalsjef mulighet til å kommentere. Ordfører svarte at han ikke ville eller kunne kommentere en personalsak. Kommunalsjef Lars T. Larsen svarte i en e-post til OSS-redaksjonen.

”Jeg har vært på ferie og av den grunn ikke svart deg. Mht Kirsti Rørmyrs ønske om min avgang: Dette er simpel hersketeknikk fra Kirsti Rørmyrs side (ikke Fagforbundet generelt), som hun har brukt også tidligere bl.a. i forhold til Rådmannen. Får jeg ikke vilja mi går jeg til media og forteller så umulig og udugelig du er.
Mht omdømme: Det er et problem at Kirsti Rørmyr går ut i media og feilinformerer om personalsaker som vi vanskelig kan kommentere. Hun vet at det ikke er snakk om oppsigelser - og må da ha en annen agenda.
Hun vet at stopp i lønn ikke skyldes sykefravær, men andre personalforhold og må da ha en annen agenda som hun får svare for selv. Kirsti Rørmyr bruker teknikker som definitivt ikke står beskrevet i Hovedavtalen.

Vennlig hilsen Lars Th Larsen.”

Blander korta

– Et  personangrep er ikke uventa,  sier Kirsti Rørmyr. Hun mener Larsen blander korta.  – Det er veldig uryddig å angripe meg da mine uttalelser er i kraft av min rolle som tillitsvalgt i Fagforbundet og ikke som privatperson.

Rørmyr er trygg på at Larsen ikke kommer langt  med sine uttalelser.  – Sannheten kommer for en dag, sier hun, og viser til uenighetsprotokollen (delvis gjengitt under). I den har Fagforbundet Halden hjemlet alle sine påstander i lov- og avtaleverket og har skriftlig dokumentasjon for hvordan saken er. Det har ikke arbeidsgiver. Fagforbundet Halden og Aremark sender nå saken fra seg. Om e-posten fra kommunalsjef Lars T. Larsen sier Kirsti Rørmyr at den får stå for hans egen regning.

En arbeidsgiver i utakt

I uenighetsprotokollen som gjelder stopp av sykepenger for en ansatt i Halden kommune, skriver arbeidsgiver blant anna at NN uttrykte i møte med kommunalsjef og HMS-konsulent 29. april 2011 at NN ikke kommer tilbake til  jobb, at NN  gir uttrykk for å ikke trives  med enkle merkantile oppgaver og vil gå sykmeldt fram til august for å få mulighet til utdanning i regi av NAV. Arbeidsgiver sier det av den grunn ikke er grunnlag for å utbetale lønn og grunnlaget for at lønnen er stoppet og ikke p.g.a. sykefraværet. Kommunalsjef uttrykte forståelse for at NN følte situasjonen ubehagelig både sakens karakter og tydelig tale tatt i betraktning.”

Fagforbundets grundige dokumentasjon

Fagforbundet har gjennomgående i uenighetsprotokollen hjemlet sine merknader i Lov- og avtalebverket og i framlagt dokumentasjon. Fagforbundet stiller spørsmål ved arbeidsgivers mangel på skriftlig innkalling, referat og manglende dokumentasjon. Fagforbundet reagerer også på at NN opplever en særdeles ufin og ubehagelig behandling av kommunalsjef Lars T. Larsen i møte 29.april.

Fortsettelse følger

Fagforbundet Halden og Aremark sender tvisten videre i egen organisasjon og Oss tillitsvalgte skal følge opp. – Jeg er trygg på at vi har en god sak, sier Rørmyr. Hun velger å glede seg over medlemsvekst og velgergaranti fra AP.

–  Målsettinga for oss er  er fornøyde medlemmer og gode kommunale tjenester, understreker Kirsti Rørmyr.

– Kommunalsjefen må trekke seg (Halden arbeiderblad 22.06.11)

Halden Ap tilbyr deltidsansatte større stillinger (Fagbladet 05.09.11)

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)