Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Med profitt som motivasjon

Stomperud barnehage i Oslo er et kroneksempel på hvordan alt går galt og galt går verre når det å tjene penger blir det viktigste for barnehageeierne. Tilbake sitter barna, foreldrene og ikke minst de ansatte med utryggheten. De ansatte i verste fall uten jobb.

– Stomperud barnehage er solgt og har gått fra å være eid av det ene useriøse selskapet til det andre, forteller Siri Follerås, nestleder i Fagforbundet Grünerløkka. Som tillitsvalgt er det jobben hennes å bekymre seg for de ansatte. 
– Vi har åtte medlemmer som har blitt herja med og levd i uvisshet lenge, forteller hun. Det går rykter om at barnehagen er konkurs og at Trygge barnehager skal ta over. Men ingen vet sikkert.

– Kanskje er det ikke så interessant å ta over et konkursbo, undrer Follerås.

Sterkt samhold

Siri Follerås forteller at samholdet mellom de ansatte har blitt fantastisk i tida de har vært gjennom. – Til tross for få ansatte, uteblivelse av lønn, for seint utbetalte feriepenger, fare for konkurs, pedagogisk og annet personale som slutter og rykter av ymse slag, gjør de ansatte en imponerende jobb for barna i barnehagen, forteller hun. Follerås understreker at det samtidig  er tøft og forteller om ansatte som kaster opp på jobben av press og stress. 

Økonomisk kriminalitet

I sommer skreiv avisene at Økokrim hadde tatt ut tiltale mot et ektepar for grovt bedrageri ved barnehagedrift i Oslo. På seks år skal ekteparet ha tappet sine private barnehageselskap for i underkant av ti millioner kroner. Stomperud barnehage var en del av dette og barnehagen ble solgt. 

Helen Løhren er nå daglig leder. Hun er ikke bare daglig leder i Stomperud barnehage, men i flere virksomheter, deriblant Noram Trading. Formålet for Noram Trading ble endret i 2011. Nå heter det at selskapet har som formål: Konsulentarbeid ved administrasjon i barnehage, og finansiell bistand i et annet selskap. Tidligere var dette kun et investeringsselskap. Det ser altså ut til at Stomperud barnehage har gått fra en kjeltring som eier til en eier som ikke vet eller kan drive barnehage, men som kanskje har tenkt at her er det penger å tjene.

Ond sirkel

Rådgiver Tine Ellila fra kompetansesenteret i Oslo vet ikke helt hvor hun skal begynne når hun får spørsmål om Stomperud barnehage.
– De nye eierne har kanskje kjøpt katta i sekken. De har antakelig blitt forespeilet at her var det penger å tjene. I stedet har de brukt mye tid på å prøve å få barnehagen økonomisk på beina, sier Ellila. Dette er blitt en ond sirkel for barnehagen. – Inn kommer nye eiere uten kjennskap til verken barnehagedrift, lover og regler i arbeidslivet eller arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. De ansatte var naturlig nok skeptiske til de nye eierne, de hadde mange dårlige erfaringer å vise til etter avisoppslag om bedrageri, konkurs og uteblitt lønn.

Ellila forteller at pedagogene av ulike årsaker forsvant fra barnehagen, som igjen førte til at de ikke fikk ta inn flere barn, som igjen førte til dårligere inntekter.

Lønnstull lenge

Allerede tidlig i 2010 var kompetansesenteret i Oslo og lokale tillitsvalgte fra Fagforbundet Grünerløkka inne for å bistå de ansatte i barnehagen. Da hadde de ikke fått lønn. Rådgiver Ellila forteller at de hjalp hver enkelt ansatt med å sende krav på utestående lønn, i henhold til Konkursloven § 63. Dette ble gjort for å få penger fra lønnsgarantifondet i tilfelle konkurs. Her er tidsfristene stramme.
– Nå er det på´n igjen.

De ansatte får antakelig ikke lønn for august, sier  hovedtillitsvalgt Follerås. Hun forteller at de i tillegg har fått brev om at de må ned i lønn. Det dreier seg om fra 30  til 60 000 kroner i året. De nye eierne sier at årsaken er at barnehagen var tappet for penger. Rådgiver Tine Ellila slår fast at Fagforbundet selvsagt er mot at ansatte settes ned i lønn.

– Løsningen her er at kommunen går inn og tar over driften av barnehagen. De ansatte trenger trygghet og ro, og det samme gjelder selvsagt barn og foreldre, sier Ellila. Hovedtillitsvalgt Siri Follerås mener også at det er den beste,  og kanskje den eneste måten kommunen kan ha kontroll med driften og de ansattes lønns- og arbeidsforhold på.

–  Hun er aldri her…

Oss tillitsvalgte prøvde å få tak i daglig leder Helen Løhren for en kommentar. Vi ringte blant annet til barnehagen og regna med at hun var der som daglig leder. Den ansatte som tok telefonen svarte kjapt:
– Nei, hun er ikke her, hun er aldri her – ingen har sett henne siden barnehageåret starta. Vi vet ikke hvordan det blir i morgen – om vi er konkurs og om barnehagen skal stenges. Ingen bryr seg, ingen takker oss for at vi kommer på jobben selv om vi ikke får lønn og ikke får ta inn vikarer. Vi er alt for få på jobben. Dette er tungt for oss. Vi skulle fått lov å konsentrere oss om ungene og jobben vår, ikke bekymre oss for økonomien.

Barnehage ikke noe for meg

Oss tillitsvalgte får etter hvert snakke med Helen Løhren. Hun forteller at barnehagen er konkurs. De skal kontakte skifteretten i dag (7/9).

– Jo, de ansatte har fått informasjon, mener hun.

Løhren føler at hun og familien kjøpte katta i sekken, da de kjøpte den konkursramma barnehagen.

 – Det var trøbbel fra første stund. De ansatte hadde skyhøye lønninger og enkelte av de ansatte var bortskjemte og gjorde som de ville, sier Løhren. Ifølge henne boikotta de ansatte dem som nye eiere.

– Jeg føler at de ansatte var fiendtlig innstilt, til tross for alt vi gjorde for å få opp standarden i barnehagen. Vi vaska rundt, skifta ut lysstoffrør og bytta vasker, blant annet. Aldri ble de ansatte fornøyde. De var heller ikke lojale mot arbeidsplassen dersom de kom i snakk med foreldrene. Fikk de lønn to dager for seint så fortalte de det til foreldrene, som igjen sendte e-post til meg.

I tillegg forteller Løhren om store økonomiske problemer som gjorde at de måtte leve på forskudd i forhold til tilskuddene og endte opp med problemer med å betale de ansatte.

Helen Løhren hadde ingen erfaring med barnehagedrift da hun starta og var forespeilet en virksomhet hun kunne tjene penger på. Nå tror hun ikke lenger at det er penger å tjene i denne bransjen, dersom du skal drive seriøst med en tipp topp barnhage og tarifflønn til de ansatte. Selv vil hun ut av bransjen.

Rådgiver ved kompetansesenteret i Oslo

Rådgiver Anne Kathrine Ellila fra kompetansesenteret i Oslo.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)