Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Høstens tariffkonferanser

Fagforbundet skal arrangere tariffkonferanser i alle fylker i løpet av oktober-november. Tariffkonferansene gir medlemmene mulighet til å påvirke hva som skal være tariffkravene i 2012.

Tariffdebatt

I 2012 er det et hovedtariffoppgjør, og mange temaer vil bli berørt, som for eksempel likelønn, pensjon og godtgjøring for kompetanse.

Debatthefte

Debatthefte for tariffoppgjøret 2012 er sendt alle tillitsvalgte. Det kan også lastes ned fra "Brosjyrer og materiell"-sida på fagforbundet.no eller bestilles fra postavdelingen i K15.

I heftet står det blant annet.: "Forbundet forventer at medlemmene bruker sin rett og plikt til å påvirke i arbeidet som fagforeninger, seksjoner og fylkeskretser legger opp til. (...) Medlemsmøter og forhandlingsutvalg lokalt er viktige arenaer."
– Heftet er ment å være til inspirasjon for debattene før og under tariffkonferansene, sier rådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet, Hilde Løkholm.

Danner grunnlaget

Oppsummeringa fra tariffkonferansene legger grunnlaget for vedtakene som fattes i forbundsstyret og landsstyret. Landsstyret vedtar rammekravene for tariffoppgjøret i mars 2012, basert på tilbakemeldinger fra tariffkonferansene samt Fagforbundets tariffpolitikk og uttalelsen fra LOs representantskap.

Kravene vil bli konkretisert og samordna i det enkelte tariffområde, før de blir fremmet overfor arbeidsgiver. Samordningen foretas med forbund i LO Kommune, LO Stat og andre som Fagforbundet har et felles partsforhold med.
– På tariffkonferansene kan medlemmene utøve sin demokratiske rett til å være med på å påvirke tariffkravene, understreker Løkholm. Til tariffkonferansene kommer det en fra forhandlingsenheten og en representant for AU.

 

Fylke                           Dato                            Uke     Sted

Vestfold                      6.-7. oktober               40        Larvik

Møre og Romsdal        10.-11. oktober           41        Molde

Vest-Agder                 12.-13. oktober           41        Kristiansand                           

Østfold                        18.-19. oktober           42        Fredrikstad

Nord-Trøndelag           18.-19. oktober           42        Steinkjer
Hedmark                      25.-26. oktober           43        Hamar
Buskerud                     25.-26. oktober           43        Kongsberg

Hordaland                   25.-26. oktober            43        Ulvik
Telemark                     27.-28. oktober            43        Bø
Rogaland                     1.-2. november           44        Sola                

Sør-Trøndelag             1.-2. november           44        Røros Hotel
Troms                          2.-3. november           44        Harstad                       

Oslo                            8.-9. november            45        Drammen

Finnmark                     9.-10. november          45        Karasjok                    
Akershus                     15. november             46        Sørmarka
Oppland                      14.-15. november        46        Øyer
Aust-Agder                 14.-15. november        46       Gjeving
Nordland                     14.-16. november         46       Fauske

Sogn og Fjordane        16.-17. november        46        Førde

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)