Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fra privat til privat

Plasstillitsvalgt Susanne Wilhelmsen og hovedtillitsvalgt Siri Follerås smiler nå. Etter turbulente tider i barnehagen, ser de lysere på framtida. – Vi er positive, selv om det er nok en privat eier som overtar barnehagen.

Plasstillitsvalgt Susanne Wilhelmsen og hovedtillitsvalgt Siri Follerås
Plasstillitsvalgt ved Stomperud barnehage og htv i fagforbundet Grünerløkka. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

 I forrige nummer skrev vi om Stomperud barnehage i Oslo, hvor den ene useriøse driveren etter den andre fikk utfolde seg.
– Vi har fått ny eier og kan puste ut, forteller barnehageassistent Vasuky Mylvaganam. Hun har jobbet i Stomperud barnehage siden den ble åpna i 2004.
Det har vært slitsomt for alle i barnehagen, både barn og voksne. Først hadde de en eier som nå er tiltalt for bedrageri, og så en eier som førte til konkurs. Vasuky Mylvaganam smiler og mener at med den nye eieren, kan alt bli bra. Det er tegn som tyder på at de nye mener alvor. Allerede etter halvannen uke er det starta et arbeid med oppgradering av utearealene og en kokk skal ansettes.

Alle får jobb

Plasstillitsvalgt Susanne Wilhelmsen mener at personalet i barnehagen må være verdens mest stabile og lojale personalgruppe. De har gått på jobben om de har fått lønn eller ikke. De ansatte har ikke visst fra den ene dagen til den andre om barnehagen var konkurs og skulle stenge.

– Alle som fortsatt vil jobbe her har fått jobb. Det er roligere og vi har fått inn vikarer. De nye eierne framstår som profesjonelle og er hyggelige, forteller plasstillitsvalgt Wilhelmsen.

Husavtale, ikke tariffavtale

De ansatte har fått skriftlig avtale, en avtale som plasstillitsvalgt Wilhelmsen ikke har fått tid til å se igjennom enda.

Hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt blir enige om å studere avtalen grundig. De kan ikke si helt hva som  ligger der verken  lønnsystemer eller pensjon.

– Det er viktig at vi kjenner avtalen. Den kan kanskje på et senere tidspunkt være grunnlaget for å få til en tariffavtale. Nå trenger alle ro for å få barnehagen og de ansatte på beina igjen, sier hovedtillitsvalgt Siri Follerås.

Plasstillitsvalgt Susanne Wilhelmsen forteller at det er en omlegging på gang når det gjelder lønn – noen går ned i lønn, andre opp. De ansatte har også fått tilbud om forskudd på lønn. De har ikke fått lønn av de forrige eierne siden juli og mangler også en del feriepenger.

Kontroll?

Avdelingsdirektør i Grünerløkka bydel, Øyvind Henriksen er klar over problemene, men det er lite kommunen kan gjøre for å sjekke seriøsiteten til virksomheter som ønsker å drive barnehage.

– I dette tilfellet var det en sak mellom Selvaag som eier eiendommene og en ny drifter. Nå er barnehagen konkurs og da er det konkursboet som bestemmer hva som skal skje videre. Den private virksomheten ACEA har tatt over driften, bydelen har ikke noe med dette å gjøre.

Kan kommunen stoppe tilskudd når de ansatte ikke får lønn og pengene brukes på andre ting?

Økonomidirektør Veronica Bruce sier at barnehager kontrolleres på HMS, hygiene, antall ansatte med mer. Hun ser at det er et hull i regelverket i forhold til å kunne stoppe tilskudd, dersom kommunen mistenker useriøse drivere, eller at det tas ut mye penger av virksomheten. Det må foreligge brudd på lovverket.

– Hullet er vel der fordi det aldri har vært ment at man i denne bransjen skal kunne tjene masse penger, sier økonomidirektør Veronica Bruce. Hun forteller at de har jobbet mye med Stomperud barnehage og at de er glade for at det er en stor virksomhet som har tatt over.

– Det har aldri vært snakk om at kommunen skulle ta over, svarer hun på direkte spørsmål fra Oss tillitsvalgte.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)