Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ingen læreplasser på OUS og Ahus

NRK Østlandssendingen meldte 20. september at Oslo universitetssykehus (OUS) og Ahus ikke tar inn helsefagarbeiderlærlinger. Hvordan skal vi sikre rekrutteringa hvis sykehusene ikke tilbyr læreplasser?

Helsefagarbeidere på  Ahus
Forbundsleder Mette Nord ønsker et arbeidsliv der folk har det godt og har mulighet til å stå til pensjonsalder. (Foto: Ill.foto Jan Lillehamre)

Det er beregnet at vi i Norge vil trenge 40 000 flere helsefagarbeidere innen 2030. Helse- og omsorgsdepartementet ser behovet for å styrke utdanninga og sikre rekrutteringa. I Oppdragsdokument Helse Sør-Øst 2011 heter det blant annet:

”Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser innenfor helsefagarbeiderutdanningen og ambulansearbeiderutdanningen.”

Hva som ligger i begrepet ”et tilstrekkelig antall” er ikke nærmere spesifisert, men ifølge Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt på OUS, har sykehuset per i dag ingen læreplasser for helsefagarbeidere. Han mener de kunne ha tatt imot et betydelig antall.

Signaleffekt
– I tillegg  det store behovet for helsefagarbeidere i framtida, sender det ut feil signaler når Østlandets to største sykehus ikke tar inn lærlinger. Det er klart folk spør seg: Hvorfor skal jeg utdanne meg  til et yrke der det ikke finnes jobber?

Det sier Wenche Skorbakk fra Seksjon helse og sosial. Hun har jobbet mye med lærlinger. Det er ikke bare på Østlandet at sykehusene ikke stiller opp for helsefagarbeiderlærlingene.

– I Agder kom det akkurat fram at 80 helsefaglærlinger trenger læreplasser, mens bare 40 får tilbud om plass. KS har krystallklare mål: én lærling per 1000 innbyggere i kommunen. Men det offentlige må være med. I mange fag er det dem som må stille med læreplasser. Når det offentlige svikter, må våre tillitsvalgte følge det opp og jobbe i alle leire, sier Skorbakk..

Rogalandsmodellen
I Rogaland er situasjonen en annen.

– På SUS har vi et tak på 25 lærlinger i året. I år var det seksti søkere i fylket. De har alle fått læreplass, forteller Inga Landsvik.

Hun har ansvaret for lærlingene på Stavanger universitetssykehus (SUS).

– Sykehuset samarbeider godt med kommunene i fylket. Det fører til at vi har en god rekruttering i Rogaland. Vi har blant annet en rekrutteringspatrulje som besøker 10. klassinger. Vi har større problemer med at folk forsvinner etter endt utdanning. Rogaland tilbyr studiespesialisering som påbygging. Da blir det fristende med høgskole eller universitet for mange. Dessuten mangler vi store stillinger å tilby helsefagarbeidere. De vil jo helst jobbe fullt når de er ferdige med utdanninga, sier Landsvik.

Ordnede forhold
Forholdene til lærlingene i Rogaland er nedfelt i ”Orientering om helsefagopplæring på SUS”. Her beskrives utdanningsforløpet fra begynnelse til slutt. Dessuten legges det til rette for nær kontakt mellom lærling og instruktør, samt at avdelingene skal motivere og hjelpe lærlingene i utdanninga.

Det er helt andre takter enn i Oslo og Akershus. I tillegg til at sykehuset tilbyr læreplasser og bidrar til å samkjøre lærlingopptaket i fylket, har de et opplegg for å få lærlingene til å føle seg velkomne og verdsatt. Det kan ikke annet enn å stimulere til økt rekruttering.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)