Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Sammen om en bedre kommune

Sammen om en bedre kommune, skal vare ut 2015. Det er forankret i en avtale mellom staten v/Kommunal og regionaldepartementet, KS som arbeidsgiverorganisasjon og hovedsammenslutningene LO-kommune, YS-kommune, UNIO og Akademikerne.

Samarbeidet er klart
Signaring av avtale om utviklingsprogram for kommunesektoren " Sammen om en bedre kommune " Fra v: Jan Davidsen , Mimi Bjerkestrand , Liv Signe Navarsete , Gunn Olander , Halvdan Skard og Ole Jakob Knudsen. (Foto: Per Flakstad)

Partene skal stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til å organisere virksomheten vil ligge i bunn.
En forutsetning for å være med er at det er god lokal forankring, der folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere / tillitsvalgte i alle arbeidstakerorganisasjonene deltar konstruktivt i prosjektene. Kommunene kan delta med et eller flere prosjekter innenfor temaene sykefravær, heltidsproblematikken, kompetanse/rekruttering og kommunenes omdømme. Programmet er en videreføring av Kvalitetskommuneprogrammet og Modellkommuneforsøkene. Dette blir en ny arena for å videreføre trepartsmetodikken.  Nærmere 100 kommuner søkte seg inn i programmet. Mange kommuner har søkt etter initiativ fra Fagforbundet lokalt.

Utviklingsprosess

Statsråd Liv Signe Navarsete var tydelig da hun kommenterte programmet på en pressekonferanse: "Vi som er partar i Saman om ein betre kommune har eit felles mål om å skape best muleg tenester til innbyggjarane landet rundt. Dyktige og fornøgde medarbeidarar, medvitne politikarar og gode leiarar skaper gode tenester. Vi vil at kommunane skal jobbe for å leggje til rette for at dei som ønskjer det skal få heile stillingar og sleppe å jobbe deltid. Desse problemstillingane gev utslag på omdømet til kommunen. Kan kommunane bli betre på desse områda, trur eg både innbyggjarane, dei tilsette og leiarane blir meir nøgde".
Jan Davidsen sa seg fornøyd med at programmet endelig er i gang. Trepartssamarbeid er viktig for Fagforbundet. - Om vi hadde vært i gang for ett og et halvt år siden, kunne erfaringene også hatt en effekt på kommunevalget. Men nå har vi et program som kan gå inn i evigheten – det skal være en del av en kontinuerlig utviklingsprosess, sa han.

Oppstartskonferanse

Ikke alt er planlagt i detalj, men det er skissert en oppstartskonferanse i oktober eller november. Arbeidet skal nettverksorganiseres og partene sentralt skal i tråd med avtalen bidra faglig.  Hver kommune får et økonomisk tilskudd på kroner 300 000.  
Omstillingsenheten avventer KRDs forslag til rigging og oppfølging av prosjektet sentralt. Utover dette vil Omstillingsenheten bidra med støtte og oppfølging til tillitsvalgte i de kommuner som er tatt opp i programmet. Hvordan denne oppfølginga blir lagt opp, vil vi avgjøre i dialog med berørte tillitsvalgte og fylkene, slik at den kan bli mest mulig relevant for den enkelte tillitsvalgte, forteller Anne- Grethe Krogh, leder i Omstillingsenheten.  

Fakta om "Saman om ein betre kommune"

  • 21. september 2011 ble de første 25 prosjektene, med til sammen 31 kommuner, tatt opp i programmet.
  • Senere i år (november) vil ytterligere et antall kommuner tas opp i programmet.
  • Kommunene vil få tilbud om å delta i nettverk, fra første kvartal 2012.
  • Programmet er også tenkt utvidet med opptak av flere kommuner høsten 2012, som vil kunne få tilbud om nettverk i 2013.
  • Deltakerkommunene får kroner 300 000 i støtte.
  • Avsatte midler skal blant annet finansiere samlinger og nettverk, kompetanseutvikling/formidling og stimuleringsmidler til deltakerkommunene.
  • Partene bidrar med kompetanse og eventuelt faglig bistand inn i programmet.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)