Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Samhandlingssjef i Telemark

Sykehuset Telemark og nabokommunene kom regjeringa i forkjøpet på samhandling. Direktøren ved sykehuset og rådmennene i Porsgrunn og Skien ansatte alt tidlig i 2009 en samhandlingssjef, nemlig Geir Magnussen.

Varm i trøya
Samhandlingssjef Geir Magnussen har siden 2009 tenkt likeverdig samhandling mellom sykehus og kommuner i Telemark. (Foto: Randi Tevik)

Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Støy og usikkerhet virker å være mer utbredt enn tydelig planlegging og ansvarsdeling. Det undrer Magnussen. Han mener at regjeringa har kommunisert tydelig hva intensjonen med reformen er og hvordan den er tenkt å virke.

– Jeg synes ikke det er vanskelig å være for reformen. Sett fra et brukersynspunkt mener jeg reformen - hvis den gjennomføres klokt og fornuftig - er åpenbart riktig. Flere skal få god hjelp nærmere der de bor, og det mener jeg er fornuftig, sier Magnussen. Han synes regjeringa skal ha honnør for at de har styrt etter en rød tråd mot innføringsdatoen og at helse-Norge og kommunene har hatt, om ikke nok, så i alle fall noe tid til å forberede seg. Geir Magnussen forteller at han ble ansatt som samhandlingssjef for å hjelpe til med å utvikle samhandling gjennom et likeverdig samarbeid mellom sykehuset og Skien og Porsgrunn kommuner. Telemark er delt i fire regioner, og i dag har samhandlingssjefen fire samhandlingskoordinatorer som kolleger og lagspillere. 

En kommunereform?

Geir Magnussen har kontor på sykehuset i Skien og Oss tillitsvalgte møter han der. På spørsmål om dette er en kommunereform svarer han at det er det jo, men at penger og finansiering gir en overdreven debatt om sykehus og sykehusproblematikk.

– Sykehusene har lenge kunnet fakturere for ferdigbehandlede pasienter og fra 1. januar 2012 er de pålagt å gjøre det, sier Magnussen. Han synes finansiering er viktig, men ikke så viktig at det burde få overdøve helheten i reformen.

Forebygging skal stå sentralt. Magnussen har selv ledet arbeid inn mot barnehagene for å fange opp unger som trenger ekstra oppfølging. 
– Samhandling er mye, mye mer enn somatikk, og derfor er det så flott at kommunene i Telemark har egne koordinatorer som driver arbeidet framover fra innbyggernes ståsted, understreker samhandlingssjefen i Telemark.  

 

Les mer om samhandling:

ks.no/Portaler/Samhandlingsreformen/

helsedirektoratet.no/samhandling/

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)