Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Godt fagforeningsarbeid den beste medisinen

– Ei synlig og sterk fagforening og dyktige tillitsvalgte er det viktigste for medlemmene i Fagforbundet. Forbundsleder Jan Davidsen er sikker i den saken.

Jan Davidsen
Forbundslederen er veldig fornøyd med at reglene for yrkeserstattning nå er endret sånn at det fører til mer likestilling. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Medlemmenes saker skal løses på arbeidsplassen der det er mulig, eller tas videre til tvistebehandling, fortsetter Davidsen. Han mener at prosjektet "Godt fagforeningsarbeid" som Forbundsstyret vedtok i desember 2011, er nødvendig for å få ny kunnskap om hvordan fagforeninga kan styrkes og videreutvikles. I prosjektbeskrivelsen går det fram at ei fagforening i hvert fylke skal være med i prosjektet. Det er foreslått en referansegruppe med representanter fra både kommunal foreninger, etatsforeninger, sykehus- og landsdekkende foreninger, samt fylkeskretser. Fagforbundet Oslo har et organisasjonsprosjekt som det nasjonale prosjektet skal høste erfaringer fra. Et sentralt sekretariat blir oppretta og der vil Oslo ha sin stemme. Det lokale prosjektet blir da en viktig del av det nasjonale.  De berørte fagforeningene og fylkeskretsene skal starte opp torsdag 16. februar.

Stor, stolt og synlig

– Fagforbundet skal være den dominerende arbeidstakerorganisasjonen på våre områder, sier Davidsen. Skal vi klare det må både vervearbeidet og oppfølginga av medlemmene være systematisk, mener han. Fagforeningsstyrene må ha en strategi for gjennomføring av arbeidet,  og styremedlemmene må ha tydelige arbeidsoppgaver. – Arbeidslivet endrer seg og fagforeninga må henge med. Det er for eksempel avgjørende å ha tillitsvalgte på alle avtaleområder, sier Davidsen. 

Fagforbundet sentralt satser stort på informasjon på papir, og etter hvert mye på nett og sosiale medier.

– Godt fagforeningsarbeid må synliggjøres, så å sikre gode kommunikasjons- og informasjonsrutiner er absolutt en prioritert oppgave, understreker Jan Davidsen.

Styringsverktøy

Fagforeningene er grunnmuren i organisasjonen. Det er avgjørende at de drives i henhold til vedtekter, handlingsplaner og vedtak slik at de løser både de samfunnsmessige, tariffmessige, yrkesfaglige og yrkesorganisatoriske oppgavene. Samtidig skal medlemsdemokratiet ivaretas. Fagforbundet har tre beslutningsnivåer. Det er viktig at alle fungerer.
For å ivareta medlemmenes behov er rammemodellen vedtatt for å sikre at oppbygginga av lokale fagforeninger tar utgangspunkt i det enkelte medlemmet og de oppgavene som skal løses. – Det er store krav som stilles og mye å holde styr på i en travel hverdag som tillitsvalgt, sier Davidsen, og legger til at mange tillitsvalgte nærmest medlemmene (plasstillitsvalgte) ikke har frikjøpt tid.

Lære av hverandre

Prosjektet skal gi erfaringer fra ulike arbeidsmåter. Forhåpentligvis vil endringer i arbeidsmåte i de utvalgte fagforeningene ha smitteeffekt på hele organisasjonen. Ny læring kan overføres til andre fagforeninger mens prosessen pågår. I prosjektperioden kan det utarbeides en enkel erfaringsbank. Hovedmålet, slik det er uttalt i vedtaket, er økt kunnskap om hvordan fagforeningenes arbeid kan styrkes og videreutvikles, sikre at den valgte fagforeningen i hver fylkeskrets lykkes i sitt arbeid og at det gjennom dette utvikles arbeidsformer som har overføringsverdi til andre.

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)