Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

I tilfelle streik

Streikehåndboka er viktig for alle fagforeninger i forberedelsen fram mot en eventuell streik. Håndboka gjelder for alle Fagforbundets tariffområder.

Viktig for fagforeninga
Styret i fagforeninga er alltid streikekomite, uavhengig av tariffområde det streikes i. Streikehåndboka er detaljert både om forberedelser og gjennomføring av en streik. (Foto: Fagforbundet)

Den siste versjonen av streikehåndboka ble revidert etter streiken i 2010. Den er beregna på lokale tillitsvalgte i fagforeningene som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av en eventuell streik. Spesielt første del av håndboka gir konkret veiledning både i forberedelse og gjennomføring av en eventuell streik.

Streik betyr at alle streiker

Fagforbundet har medlemmer i mange tariffområder. Selv om Fagforbundet bare tar ut enkeltgrupper eller enkeltmedlemmer i streik, betyr det at hele Fagforbundet er i streik. Det er alltid styret i fagforeninga lokalt som er ansvarlig, uavhengig av tariffområde.

Til opplæring

Det er viktig at fagforeninga i god tid setter seg inn i første del av håndboka, og kanskje også tenker igjennom hvem som bør få opplæring i innholdet. Spesielt den andre delen av streikehåndboka egner seg til opplæring i streikeberedskap og streikegjennomføring. Det er viktig at fagforeningene tenker nøye igjennom hvem dette gjelder, særlig med tanke på tariffområder som ikke har stort volum. Alle medlemmer skal ha samme service under en eventuell konflikt.

Materiell

Streikehåndboka bestilles direkte fra postavdelinga i Fagforbundet sentralt. Alt annet streikemateriell er det de respektive kompetansesentrene som har på lager. Den lokale fagforeninga, streikekomitéen, må undersøke om det er tilstrekkelig med streikemateriell, eller om påfyll er nødvendig. Dersom det er nødvendig med påfyll, kontakt kompetansesenteret. En fortegnelse over nødvendig streikemateriell er listet opp i del B i streikehåndboka.

Rydd og kast

Rydd gjerne i forbindelse med forberedelsene til årets tariffoppgjør. Se på lista i streikehåndboka, og se hva som ligger av utdatert materiell. Det er viktig å tenke lenger enn bare mai og juni. Det er slutt på den tida da KS (Kommunesektorens organisasjon) var eneste arbeidsgivermotpart. Fagforbundet har medlemmer som er omfattet av totalt 52 avtaler. Det får konsekvenser for forbundet. I praksis betyr det at det forhandles hele året igjennom. KS-oppgjøret er vel vårt ”frontfag”, men ingen avtaleområder er viktigere enn andre. Alle som er medlemmer i Fagforbundet skal behandles likt.

Fane2 er superviktig

Det er lenge siden det ble sendt e-post til ressurspersonene for Fane2 for å minne om at alle fagforeninger må sørge for å være klar til å bruke Tariffmodulen i forbindelse med årets hovedoppgjør. Tariffmodulen i Fane2 skal brukes på alle avtaleområder, og alle medlemmer må ha riktig arbeidsgiver, arbeidssted, stillingskode, rapporteringsbenevnelse (der hvor det finnes), yrkesgruppe og arbeidsplasskategori. Kontonummer må sjekkes og endres dersom det er nødvendig.

Les også: Er medlemmene riktig registrert?

Fane2 er superviktig

OBS! OBS! alle Fane2-ressurspersoner!

Alle fagforeninger må sørge for å være klar til å bruke Tariffmodulen i årets hovedoppgjør.

Tariffmodulen i Fane2 skal brukes på alle avtaleområder, og alle medlemmer må ha riktig arbeidsgiver, arbeidssted, stillingskode, rapporteringsbenevnelse (der hvor det finnes), yrkesgruppe og arbeidsplasskategori. Kontonummer må sjekkes og endres dersom det er nødvendig.

Er medlemmene riktig registrert?

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)