Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Første tariffrunde med Spekter ferdig

Første del av tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter (A-delen) er i ferdigforhandlet. Nå venter forhandlinger for helseforetakene og i den enkelte virksomhet.

Spekter helse
Helseforetakene er i område 10 i Spekter. Sentrale A2-forhandlinger i sykehusoppgjøret starter opp i uke 25. (Foto: Trond Isaksen)

Det ble blant annet enighet om følgende:

I frontfagsforhandlingene ble partene enige om en styrking av rettigheter for innleide arbeidstakere fra vikarbyråer. LO Stat fremmet og fikk gjennomslag for det samme kravet i A-delsforhandlingene.

Medlemmene i LO Stats forbund fikk i A-delsforhandlingene et generelt lønnstillegg på kr 2.438,- per år. Dette er identisk med det generelle tillegget i frontfaget.

Det generelle tillegget er alle medlemmene sikret, med unntak for ansatte i helseforetakene og ved Lovisenberg. For disse blir det generelle tillegget fastsatt i en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

A-delsforhandlingene i Spekter danner grunnlaget for de videre forhandlingene ute i hver enkelt virksomhet (B-delen).

Les mer i Fagbladet

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)