Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

100% rettferdig

LO Kommune og Fagforbundet krever 100% likebehandling av innleide vikarer og fast ansatte: Lik lønn, like vilkår og like pensjonsrettigheter.

Annonse KS-oppgjøret
Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder. (Foto: Jan Lillehamre)

Støtter du kravene? Lik og spre Vi krever 100 % på Facebook!

 

KS-oppgjøret:  Den 17. april ble konkrete krav levert, alt bortsett fra tallene i kroner og øre. LO Kommune krever at innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i kommunen som leier dem inn.

Rettferdighet for vikarer

- I tariffoppgjøret for frontfagene i privat sektor ble det enighet om likebehandling av vikarer og fast ansatte. I offentlig sektor har vi allerede knesatt prinsippet om lik lønn. Nå krever vi at hele hovedtariffavtalen skal gjelde for vikarene som brukes i kommunen, sier daglig leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aaby, etter at partene i KS-oppgjøret har møttes for andre gang.
- Det blir stadig mer inn- og utleie av arbeidskraft gjennom vikarbyråer, og høy andel av midlertidig ansatte legger press på avtaleverket. Derfor krever vi også økt grunnbemanning, og langt flere hele og faste stillinger, understreker han.

Lik pensjon for likt arbeid

- Vi krever også pensjonsordning i privatiserte virksomheter. I dag får de ansatte vesentlig dårligere rettigheter når kommunen setter ut en tjeneste på anbud. Det er urimelig at de får et slikt framtidig inntektstap på 10-15 prosent. Skal det være like konkurransevilkår i våre arbeidskraftintensive velferdsområder, må de private og ideelle virksomhetene gi sine ansatte samme pensjonsrettigheter som kommunens, sier forhandleren.

Del på helgene

LO Kommune krever betydelig økte tillegg for særskilt arbeidstid.
- Til grunn for hele kravet om lør- og søndagstillegg ligger et krav om en jevnere, mer rettferdig fordeling av helgene mellom ansatte og ulike yrkesgrupper. Derfor krever vi at hvis det gis ytterligere helgetillegg lokalt, skal de stimulere til flere hele stillinger og jevnere fordeling av ubekvem arbeidstid, påpeker Rønning-Aaby.

Bedre for frikjøp

LO Kommune krever også bedre rettigheter for tillitsvalgte som er frikjøpt på heltid; både høyere nivå og fast regulering av lønna.

NB! Dette er bare noen av kravene. Les alt på www.fagforbundet.no/tariff og i tillitsvalgtportalen: https://medlem.fagforbundet.no

 

Støtter du kravene? Lik og spre Vi krever 100 % på Facebook!

Tariffoppgjøret

I KS-oppgjøret forhandler Fagforbundet i LO Kommunes forhandlingssammenslutning på vegne av vel 200 000 arbeidstakere. De andre forbundene i LO Kommune er Fellesorganisasjonen, Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes landsforbund, EL&IT og Fellesforbundet.

KS-oppgjøret blir en mal for de andre oppgjørene der Fagforbundet er forhandlingspart. Samme holdning og like resultater er viktig for å hindre at arbeidsgivere skal kunne tjene på å ”tariffhoppe”.

Spekter-oppgjøret (A-delen) følger frontfagoppgjøret i privat sektor. Fagforbundet samarbeider her med LO Stat. I helseforetakene vil Fagforbundets krav formes over samme lest som KS-området.

Også i oppgjørene som følger – Virke, NHO, PBL, KA med flere arbeidsgiverområder – vil krav om generelle lønnstillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid med mer og pensjon være utfordrende temaer, og kravene bygget på samme lest.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)