Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Mange får dispensasjon

De lokale streikekomiteene har i dag behandlet 221 dispensasjonssøknader. Søknader i forhold til miljø, liv og helse og barn med særlige behov ble innvilget, tilsammen 188.

Konfliktberedskapsgruppa
Aktiviteten er høy i Fagforbundets konfliktberedskapsgruppe. Anker og tvilstilfeller strømmer inn. (Foto: Kari-Sofie Jensen)

– Streiken er i fase 2, og rammer dessverre tredjeperson. Dersom streiken truer liv og helse eller miljø blir søknaden innvilget. Og vi forsøker så godt vi kan å ikke ramme arrangementer for barn, sier leder av konfliktberedskapsgruppa, Herdis Schärer.

Dispensasjonssøknadene dekker en rekke forskjellige områder og oppgaver. Det er søkt om dispensasjon for barn og elever med spesielle behov, vannverk, kloakk, renhold, sykehjem, vann og avløp, skole, SFO, pleie og omsorg, slamkjøring, kulturarrangementer, tur for psykisk utviklingshemmede, reparasjon av rullestol, PU bolig, spesialundervisning, eksamen, sentralkjøkken, utbetaling av sosialstønad og krisesenter.

Anker innvilget
Konfliktberedskapsgruppa sentralt har behandlet ni anker for streikende. Fire ble innvilget og fem avslått.

– De som ble innvilget var søknadene for barn med særlige behov, renhold og helse. Vi har avslått søknader som ikke truer miljø, liv og helse, sier Schärer.

Hovedkontoret fanger ikke opp alle dispensasjonssøknadene. Streikekomiteen har fått tilbakemelding fra 36 av 114 lokale streikekomiteer, noe som tilsvarer 31 prosent.

– Det er de lokale streikekomiteene som sender inn meldinger. Så det finnes nok mye mer der ute enn det vi vet om, sier Hans-Kristian Stenestø i konfliktberedskapsgruppa.

 

Dispensasjonsbehandling lokalt

 

Innvilget

Avslått

Totalt

24.05.2012

230

101

331

25.05.2012

409

115

524

29.05.2012

331

78

409

30.05.2012

188

33

224

Totalt

1158

327

1485

Ankebehandling

 

Innvilget

Avslått

Totalt

23.05.2012

0

4

4

24.05.2012

19

8

27

25.05.2012

6

2

8

28.05.2012

1

3

4

29.05.2012

5

8

13

30.05.2012

4

5

9

Totalt

35

30

65

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)