Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kartlegger kollegenes pensjoner

Hvor godt kjenner din forening hva slags pensjonsordninger medlemmene har? Stadig flere medlemmer er ansatt i private virksomheter - i pleie og omsorg, barnehager, renovasjon og renhold.

Ulikt
Det er flere ulike pensjonsmodeller i barnehagene. Kartlegg hvor medlemmene i din forening hører til. (Foto: Steinar Fuglevaag)

– Fagforbundet Steinkjer har bestemt seg for å kartlegge pensjonsavtalene til medlemmene i de private barnehagene og sammenlikne dem med kommunens pensjonsordninger, forteller Fagforbundets pensjonrådgiver, Steinar Fuglevaag. Han understreker at det heller ikke er slik at pensjonsordningene i private barnehager er like.

– Forskjellene er faktisk store. Arbeidsgiverorganisasjonene Virke, PBL og FUS har tariffavtalte pensjonsordninger - flere av dem er akseptable - mens andre er dårlige og gir lite pensjon, sier Steinar Fuglevaag (Se også illustrasjonen).

- Følg Steinkjers eksempel

Steinkjer har om lag 30 barnehager, og bare åtte av dem er kommunale. Planen er å konfrontere politikerne med de dårlige / ikke-eksisterende avtalene satt opp i mot de for kommunalt ansatte. Dette gjør Fagforbundet Steinkjer for at politikerne skal kunne stille krav om en god pensjonsordning når de inngår avtale med en barnehage.
– En strålende plan og et eksempel til etterfølgelse, sier Steinar Fuglevaag. – Først når vi har konkrete opplysninger om hvor store ulikhetene er, kan vi greie å bevisstgjøre politikerne på hva de egentlig sitter og vedtar, sier han. 

Dermed er stafetten i gang og kartleggingen kan begynne i alle foreninger.

Les også: Kompass i pensjonsjungelen  -  AFP og AFP er ikke det samme

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)