Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Personvernet vant i Høyesterett

Fagforbundet har fått gjennomslag i Høyesterett for at arbeidsgiver ikke kan bruke innsamlede data til annet enn det er ment å brukes til. Dessverre ga det ingen oppreisning til personen saken handlet om.

Viktig prinsipp
Forbundsadvokat Børge Benum er fornøyd med viktig prinsipiell seier i Høyesterett. (Foto: Per Flakstad, Fagbladet)

Høyesterett har nettopp avsagt dom i den såkalte GPS-saken. Saken handlet om at en renovatør hadde fått sparken etter at arbeidsgiver hadde avdekket at mannens timelister ikke stemte overens med data fra navigasjonssystemet i bilen han kjørte (GPS). Vedkommende skulle ha tatt lange pauser i løpet av dagen, for så å jobbe overtid.

Retten kom fram til at mannens arbeidsgiver hadde brutt personopplysningsloven ved å bruke GPS-data fra mannens bil, men mente likevel at arbeidsgiver ikke har forbrutt seg så alvorlig at mannen hadde krav på oppreising.

- Vi vinner på mange måter det viktigste, selv om det selvsagt er leit for renovatøren som tapte erstatningsdelen av søksmålet. Flertallet på fire valgte den strammeste forståelsen av personopplysningsloven, sier Børge Benum som var en av to advokater som førte saken for Høyesterett.

- Dette er en viktig seier, både for personvernet og for fagbevegelsen, sier Børge Benum. Han fortsetter: - Dommen kan få stor praktisk betydning på arbeidsplassene. Dommen innebærer at det er forbudt å bruke data som er samlet inn til ett formål, for å kartlegge et annet forhold. Han mener at dommen er strengere enn praksisen Datatilsynet og Personvernnemnda har ført i lignende saker.

Fire av fem høyesterettsdommere mente at arbeidsgiveren hadde brutt loven. Den siste dommeren var enig med arbeidsgiver. Hun mente bruken av GPS-opplysningene hadde hjemmel i personopplysningsloven §8 f.

I paragrafen står det at personopplysninger kan behandles dersom de «kan ivareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne

- Dommerne slår fast at om du vil bruke opplysninger som er uforenlige med det opprinnelige kontrollformålet, må man samle dem inn på nytt, avslutter Børge Benum.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)