Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Gahr Støre: Fordel oppgavene

Skal vi greie å løse oppgavene i sykehusene i framtida, må vi utvikle en heltidskultur i sykehusene. Dessuten må vi bli mye flinkere til fordele oppgavene mellom yrkesgruppene, sa Gahr Støre på en konferanse i Fagforbundet.

  • Heltid må bli det normale, og deltid unntaket i sykehusene, sa helseminister Jonas Gahr Støre
    Jonas Gahr StøreHeltid må bli det normale, og deltid unntaket i sykehusene, sa helseminister Jonas Gahr Støre(Foto: Kari-Sofie Jensen)
  • Vi trenger en heltidskultur, heltid fremmer likestilling og gir bedre kvalitet i sykehusene, sa viseadministrerende direktør Anne Kari Bratten.
    Anne Kari BrattenVi trenger en heltidskultur, heltid fremmer likestilling og gir bedre kvalitet i sykehusene, sa viseadministrerende direktør Anne Kari Bratten. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)
  • Med heltidsbriller på: Tillitsvalgte og ledere fra helse Sør-Øst deltok aktivt i debatten om kamp for heltid og mot deltid.
    Med heltidsbriller på: Tillitsvalgte og ledere fra helse Sør-Øst deltok aktivt i debatten om kamp for heltid og mot deltid.(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Helseminister Jonas Gahr Støre møtte mange av Fagforbundets tillitsvalgte i Helse Sør-Øst. I tillegg var flere ledere for helseforetakene invitert til konferansen.

– Vi må endre mentalitet. Jeg er overbevist om at flere grupper kan løse flere oppgaver enn i dag. Det kan vi klare på en slik måte at tilbudet til pasienten blir bedre, og vi utnytter ressursene bedre.

Støre viste til at det har blitt færre merkantilt ansatte i sykehusene.
– Det har vært et slags mantra å kutte byråkrati, men er det virkelig bedre at de som har helsefaglig kompetanse bruker tida på merkantile oppgaver? Kanskje bør de bruke tida på det helsefaglige? Vi trenger å jobbe tverrfaglig og utnytte kompetansen. Også på dette området er en heltidskultur viktig, sa helseministeren. Han viste til at kvaliteten på tjenestene blir bedre dersom pasientene har færre ansikter å forholde seg til.

– Det blir lettere å få kontinuitet og kompetanseløft med flere hele, faste stillinger, sa han.

Helseministeren brukte mye tid på å forklare  og underbygge det han kalte heltidskultur. Han viste til at vi kan komme til å mangle 60 000 helsefagarbeidere og 30 000 sykepleiere om 20 år. Det blir en kjempeutfordring.

– Vi som samfunn har ikke råd til deltidskulturen i sykehusene. Hvordan skal vi motivere unge til å velge sektoren om vi stort sett bare har deltid å tilby, spurte Støre.

Må jobbe mer

Viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten, var også innleder på konferansen. Hun hang seg på helseminsterens virkelighetsbeskrivelse.

– Tallene som beskriver underskudd på folk i sykehusene forutsetter at vi må jobbe mer heltid. Vi kommer til å mangle nesten 90 000 årsverk. I tillegg vet vi at 70 prosent av helsefagarbeiderne i sykehusene er over 50 år nå. Hvordan skal vi dekke hullene etter alle disse, når de går av med pensjon, spurte hun.

– Den såkalte eldrebølgen er ingen bølge. Det kommer til å bli en vedvarende tilstand. Folk kommer til å leve lenger og det blir færre til å ta seg av alle dem som trenger omsorg og pleie. Vi kommer til å måtte jobbe mer, eller godta at velferden blir dårligere. Det går ikke å betale seg ut, for det kommer ikke til å finnes nok folk. I noen grad kan vi rette opp dette med arbeidsinnvandring. Heller ikke det vil løse disse utfordringene sa Anne Kari Bratten.

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)