Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Arbeidslivs­kriminaliteten er grov og godt organisert

Kampen mot svart økonomi er viktig og den kan være farlig. Det kom godt fram under konferansen Fagforbundet og NTL arrangerte 28. mars. – Vi kan ikke godta at organisert kriminalitet blir en bedriftsmodell, sa finansbyråd i Oslo, Robert Steen (Ap).

Rødgrønt panel
Ida Wangberg fra Manifest ledet ordskiftet mellom Per Olaf Lundteigen, Kirsti Bergstø og Jonas Bals på konferansen om kampen mot svart økonomi. (Foto: Fagforbundet)

Steen var en av innlederne på konferansen om kampen mot svart økonomi som hadde som undertittel seriøst arbeidsliv - seriøs forvaltning.

Han snakket om hvordan det nye byrådet i Oslo skal forhindre at useriøse aktører får oppdrag i offentlig regi, og presenterte det han kalte Oslomodellen. Gjennom dagen fikk 350 deltakere høre mange dyktige innledere, og de fikk mye å tenke på. Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL)klarte det de ville; å sette søkelyset på et av velferdsstatens fundamenter, nemlig det å sikre skatteinntekter ved å ha et velorganisert arbeidsliv og en solid offentlig forvaltning.

Lite debatt - mye politikk

I et panel bestående av stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen (Sp), Kirsti Bergstø (SV) og politisk rådgiver i Ap, Jonas Bals var ikke uenighetene så framtredende. Krf hadde meldt forfall så det ble en ren rødgrønn seanse. Alle tre var enige om at liberaliseringa av bemanningsbransjen har mye av skylda for den negative utvilklinga i arbeidslivet de siste 20 åra.

– Faste ansatte og en sterk fagbevegelse er førstelinjeforsvaret for det organiserte arbeidslivet mot arbeidslivskriminaliteten, sa Jonas Bals.

Han vil ha vekk anbudsregimene der kun pris er vektlagt,  og han vil ha økt kontroll på arbeidsplassene.

– Vi kan ikke kontrollere oss ut av arbeidslivskriminaliteten, men strukturelle tiltak kan sørge for at kvalitet og kompetanse blir verdsatt mer, la han til.

Per Olaf Lundteigen etterlyste støtte fra de andre partiene for et forbud mot såkalt fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. Senterpartiet fikk ikke støtte for dette forslaget i Stortinget, men det fikk Lundteigen fra Bals i debatten, noe han takka for.

Dersom de tre partia får regjeringsmakt til høsten så vil bemanningsbyråene se en endring, kanskje blir bransjespesifikke forbud en løsning.

Må styrke kontrollen på arbeidsplassene

Både Bals, Bergstø og Lundteigen var opptatt av at kontroll ute på arbeidstedene må styrkes. Det er de som har kontrollfunksjonen som må snakke med folk og som må ha verktøykassa med seg.

Lundteigen siterte Ivar Aasen og deklamerte "Ein finn ikkje noko før ein kjem dit det er", og minna både seg sjøl og alle som var på konferansen om at handlingsplaner og regelverk må være konkret.

Synet på EØS er ulikt blant de tre, men målet om et anstendig arbeidsliv har de felles, og ingen vil sitte stille i EØS-skuta.

– EØS-debatten er veldig viktig sa Bals, og han mener vi kan gjøre mye innafor det regelverket som ligger der.

– Jeg tror absolutt ikke på et uregulert arbeidsliv, understreka Jonas Bals.

Kirsti Bergstø var tydelig på at SV mener det kriminelle arbeidslivet er et symptom på markedstilpasningen i EØS-avtalen.

– De fire frihetene er ikke friheter for vanlige folk, det er friheter for markedet og arbeidsgivere, sa hun, og da nikka Lundteigen.

Komplisert og globalisert

Journalist Gunnar Thorenfeldt i Dagbladet har avdekka og skrevet mye om organisert arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og menneskehandel. Han har hatt mange oppslag som viser at det er menneskeskjebner det handler om.

Han starta med å vise oss oppslaget Hvem var suhsigutten? og oppslag om unge jenter smuglet til Norge som idrettsutøvere.

– Vi veit lite om omfanget av den svarte økonomien for dette er omsetning som er privat og skjult, fortalte han.

Han beskriver en industri som produserer «hvite papirer» som så selges og brukes som skalkeskjul. I renholdsbransjen kan den som får anbudet ha papirene  i orden, men ingen kontrollerer om den som reelt vasker har papirer eller får lønn.

– Det er mennesker som lever i skjul i dette landet, som låses inne og som vi ikke vet er her. Når de dukker opp ser politiet en utlendingssak, ikke menneskehandel, som det jo i realiteten er, sa Thorenfeldt.

Han undrer seg over at de som skal kontrollere ikke snakker med de som utfører jobben,  og la til at for han er dette nærmest som en ansvarsfraskrivelse.

Sosial dumping på slottet

Påsepliktene forsømmes, mener Thorenfeldt, og viste eksempler på sosial dumping på slottet, i Oslo rådhus og på statsministerens kontor.

– Offentlige kontrakter er enormt lønnsomme for nettverkene, det er liten sjanse for å bli tatt og en lett måte å hvitvaske penger på.

Mona Thowsen fra PublishWhatYouPay (PWYP) understøtta journalisten i sitt innlegg om global skatteunndragelse.

PWYP Norge er den norske delen av et globalt nettverk som består av mer enn 800 organisasjoner fra over 70 land som arbeider for større finansiell åpenhet i utvinningsindustrien for å fremme bærekraftige samfunn.

– Skatteunndragelse er alvorlig og ikke bærekraftig, sa Thowsen, og mente at skatteflyktninger er en langt større trussel mot velferdsstaten enn flyktninger fra krig og forfølgelse er.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)