Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nøkkelord: AFP

7 artikler med nøkkelord «AFP»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 7 av 7

Når et medlem spør om pensjon

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Fagforbundets tillitsvalgte kan ikke vite alt om alt. Dessuten er enkelte områder så vanskelige at det er fare for å svare feil. Pensjon er et slikt område, men hva gjør vi da, når noen kommer til oss med spørsmål? Les mer


Os kommune - Fagforbundets utstillingsvindu

Os kommune har gått fra å være FrPs utstillingsvindu til å bli Fagforbundet sitt. Nabokommunen Austevoll tar ikke lærdom og privatiserer alt. Les mer


Privatisering: Vant viktig AFP-seier

Køen var lang og uroen stor da eldre medlemmer i Austevoll fikk vite hva de var i ferd med å tape. Rådgiver Steinar Fuglevaag svarer.
- Vi vant ikke kampen mot privatisering i Austevoll, men alt tyder på at vi har vunnet fram i kampen for å bevare medlemmenes rett til tidligpensjon. En utrolig viktig seier, sier Fagforbundets tillitsvalgte. Les mer


AFP og AFP er ikke det samme

Penger
AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike. Les mer

  • NØKKELORD: pensjon, AFP
  • Publisert 26.11.2012 kl 13:29 | Oppdatert 26.02.2014 kl 14:29

Vil forbedre og bevare pensjonsordningen

Fagforbundet ønsker å forbedre, ikke forverre.
– Det er ikke aktuelt å kreve at offentlig ansatte går over til ordningen i privat sektor uten bedre løsninger for lavlønte, sier Klemet Rønning-Aaby. Les mer

  • NØKKELORD: pensjon, LO Kommune, AFP
  • Publisert 01.02.2011 kl 13:06 | Oppdatert 27.06.2011 kl 13:55

Enighet i pensjonsoppgjøret for offentlig ansatte

Det ble ikke streik. Klokka 05.00 torsdag ble partene i stats- og kommuneoppgjøret enige om å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordning) og AFP i offentlig sektor, med de tilpasningene som følger av at fleksibel folketrygd innføres... Les mer


Pensjonskampen er i gang

Når skal vi kunne gå av - og hvor mye vil vi få i pensjon. Nå begynner dragkampen.
Nå starter kampen om den offentlige tjenestepensjonsordningen. Omleggingen av folketrygden presser fram en nyordning i stat og kommune. Framtidas pensjon er i støpeskjeen. Les mer

  • NØKKELORD: pensjon, AFP
  • Publisert 03.03.2009 kl 10:20 | Oppdatert 16.03.2009 kl 15:22

Vis 10 25 artikler per side 1 - 7 av 7
Til toppen

Nøkkelord (skjul)