Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nøkkelord: Høyesterett

6 artikler med nøkkelord «Høyesterett»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 6 av 6

Arbeidsgiver har rett til å oppheve seniortiltak

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En ny høyesterettsdom gir kommune rett i at individuelt tildelte seniortiltak kan avvikles innenfor styringsretten. Les mer


Ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft

Illustrasjon: Trude Tjensvold
Etter å ha vært utleid til et firma i fire år forlangte IT-teknikeren fast jobb. Han fikk medhold i Høyesterett. Les mer


Prinsipiell dom om taushetsplikt

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En lege ble frifunnet for brudd på straffeloven etter å ha gnidd en pose med narkotika mellom hendene for å fjerne pasientens DNA. Dette gjorde legen for å overholde sin taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21. Les mer


LO-seier i Høyesterett (Fri Fagbevegelse)

Illustrasjon: Trude Tjensvold
LO har vunnet fram i Høyesterett i en sak om virksomhetsoverdragelse. – En klar styrking av arbeidstakernes rettigheter, mener LO-advokat Christopher Hansteen. Les mer


Sykefravær ble til fradrag

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I en oppsiktvekkende dom ga Høyesterett sykehuset rett i at en vikars sykefravær skulle trekkes fra når grunnlaget for rett til fast jobb etter fireårsregelen i AML § 14-9, 5. ledd, skulle regnes ut. En kommende lovendring kan gjøre dommen enestående. Les mer


Tungt løft ga erstatning

Illustrasjon: Trude Tjensvold
En høyesterettsdom fra november om forståelsen av yrkesskadeforsikringsloven sier at en skade pådratt etter et tungt løft gir grunnlag for yrkesskadedekning. Dommen er et viktig argument for at en ny arbeidsskadelov også må omfatte belastningslidelser. Les mer


Vis 10 25 artikler per side 1 - 6 av 6
Til toppen

Nøkkelord (skjul)