Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Drift i egenregi

Det går en rekommunaliseringsbølge over kommune-Norge. Det skal Fagforbundet være stolt over.

renhold.jpg
LO Fredrikstad demonstrerer mot konkurranseutsetting av renhold. (Foto: Anders Hamre Sveen)

Fagforbundet mener grunnleggende velferdstjenester skal finansieres og driftes av det offentlige, eventuelt i samarbeid med ideelle organisasjoner. I mange år har høyrekreftene presset på for å konkurranseutsette offentlige tjenester, særlig i de største byene, som Oslo og Bergen.

Spesielt sykehjem, hjemmebaserte tjenester, renhold og renovasjon utsettes for dette. I tillegg har barnehager, barnevern og rus/psykiatriomsorgen et betydelig privat innslag. Erfaringer fra Sverige og Norge viser at de ideelle aktørene blir presset ut og at store kommersielle selskaper overtar, ofte med adresse i skatteparadiser.

Kommunevalget i 2015 gav nye muligheter, siden de rødgrønne overtok styringen i mange av de største byene. Rekommunalisering har kommet på dagsorden. Fagforbundet har vært en viktig pådriver for dette.

Sykehjem tilbake til kommunen

Det rød-grønne byrådet i Oslo har vedtatt at alle konkurranseutsatte sykehjem i kommunen skal drives av kommunen selv eller ideelle aktører. Dette skjer etter hvert som kontraktene går ut. Det første sykehjemmet som har blitt tatt tilbake er Madserudhjemmet. Kommunen har også sagt opp avtalen med bemanningsbyrået Orange Helse. Det samme har skjedd i Bergen. Odinsveien sykehjem og Søreide sykehjem er tatt tilbake til kommunen etter kontraktsutløp. Bergen kommune har også sagt opp avtalen med Orange Helse. På Søreide sykehjem sa NHO at drifta var billig-ere så lenge det var privat. Etter åtte måneder er fasiten klar. Odinsvei har gått i balanse, mens Søreide har brukt 4,7 millioner kroner mindre enn venta.

Fem Toten-kommuner har også sagt opp avtalen med Orange Helse. Det samme har Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst gjort.

ISS ut

Stord kommune har sagt opp avtalen med ISS. Tromsø kommune avlyste en kontraktsinngåelse med ISS, og Bodø kommune har vedtatt å ta tilbake renholdstjenesten når kontrakten går ut.

Fredrikstad kommune har rekommunalisert vektertjenesten. Dette var økonomisk motivert. Tjenesten vil bli billigere og muligheten til fleksibilitet øker betydelig.

Kommunale foretak oppløst

Stord kommune har oppløst to kommunale selskaper, Stord kommunal eigedom KF og Stord vatn og avlaup KF, og tatt dem inn i ordinær kommunal drift. Det samme har Sørum kommune gjort. De har oppløst to kommunale selskap, Byggteknikk KF og Boligselskap KF, og tatt dem inn i ordinær drift.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)