Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nøkkelord: kompetanse

9 artikler med nøkkelord «kompetanse»

Vis 10 25 artikler per side 1 - 9 av 9

Songdalen feirer nye fagarbeidere

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Songdalen, Janne Slotte, var stolt da hun tok imot festkledde medarbeidere og gjester sammen med Songdalenordfører Johnny Greibesland i Kristiansand i januar. Les mer


Ønsker helhet i lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger står for døra. Tillitsvalgte oppfordres til å følge landstyrets vedtak lojalt og snakke med én stemme over det ganske land. Les mer


Opp med lørdags- og søndagstillegget

Teaterovernskomsten ferdigforhandla.
Landstyret i Fagforbundet har vedtatt rammekravene for tariffperioden 2012 - 2014. Sikring av kjøpekraft, mer til lavtlønte og betydelig heving av tilleggene for ubekvem arbeidstid er blant kravene. Les mer


Helsefagarbeiderfaget har mange utfordringer

Den største utfordringa er uten tvil å få unge til å ta fagbrev. Kun 27 prosent av de som begynner på helse og sosial fullfører sitt tredje skoleår. Bare ti prosent av de som begynner på helse og sosial blir lærlinger. For elevene som... Les mer


Utlysning av Vox-midler til opplæring

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Illustrasjon: Colourbox
Vox lyser ut 83 millioner kroner til basiskompetanse i arbeidslivet. Les mer

  • NØKKELORD: kompetanse, utdanning
  • Publisert 13.10.2011 kl 20:26 | Oppdatert 24.10.2011 kl 12:32

Kompetanse må belønnes

Jan Helge Gulbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet.
Fagforbundet har lenge krevd godtgjøring både for etter- og videreutdanning og realkompetanse. Det har vært vanskelig å få gjennomslag for dette kravet lokalt. Les mer


– Kompetanseløft gir likelønn

Leder i LO-Kommune, Klemet Rønning-Aaby og AU-medlem i Fagforbundet, Jan Helge Gulbrandsen, vil opprettholde kjøpekrafta for medlemmene. Her sammen med forbundsleder Jan Davidsen.
– Uten konflikt hadde vi ikke fått til dette, sier Klemet Rønnig-Aaby, daglig leder i LO Kommune, om KS-resultatet. Nå begynner arbeidet for at alle skal få uttelling for relevant kompetanse. Les mer


Kompetansekartlegging gir lønnsløft

Hovedtillisvalgt Turid Simensen (tv) på Lovisenberg sykehus er styremedlem i Fagforbundet Private virksomheter, der Unni Svendsen (th) er leder.
På Lovisenberg Diakonale Sykehus har kompetansekartlegging gitt hjelpepleierne en lokal særavtale basert på klinisk fagstige. Les mer


Kompetanse skal lønne seg

Illustrasjon: Trude Tjensvold
I tariffoppgjøret 2008 ble KS og LO/Fagforbundet enige om å kartlegge, verdsette og utvikle de ansattes kompetanse. Om vi skal lykkes i at flest mulig får lønns-uttelling for sin kompetanse, er avhengig av dere tillitsvalgte lokalt. Les mer


Vis 10 25 artikler per side 1 - 9 av 9
Til toppen

Nøkkelord (skjul)