Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Har ikke sett et eneste tall

Renhold av skoler, barnehager og idrettshaller i Ski kommune er konkurranseutsatt fra høsten 2013. Debatten begynte for to år siden med store ord om store innsparinger.

Felles vakthold
Fagorganisasjonene i Ski samarbeider. – Vi er alle vaktbikkjer som skal passe på kvaliteten på renholdet, lover de tillitsvalgte Anita Lorentzen og Berit Bakken. (Foto: Knut Brobakken)

– Ennå har vi ikke sett et eneste tall, forteller hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Ski, Anita Lorentzen. Etter en lang prosess er 30 prosent av renholdsarealet som i dag vaskes av vikarer, lagt ut på anbud. SV og Arbeiderpartiet frykter at forslaget fremmes for å få billigere løsninger for enhver pris, mens Høyre forsikrer at de er opptatt av kvaliteten på tjenesten.
- Renholderne har ikke fått klager, og driften er skåret til beinet fra før, så vi kan ikke se annet enn at det er ideologi som styrer dette, sier tillitsvalgt for renholderne, Berit Bakken.

Hard kamp

Mens kommunen jobbet med å få konkurranseutsatt renholdet, jobbet Fagforbundet fram krav til private for å bli med på anbudsrunden: Ansatte skulle beholde nåværende pensjonsordning, lønn i samsvar med KS-tariffen, ansettelseskontrakt som i Ski kommune, og kvaliteten på arbeidet skulle opprettholdes. Fagforbundets krav ble imøtegått av en NHO-advokat som sa at det er lovstridig å kreve at ny leverandør skal betale renholderne samme lønn og pensjon som kommunalt ansatte. Dette løser kommunen ved å konkurranseutsette den prosentandelen som i dag vaskes av vikarer.
Kommunalsjef på gulvet
Når anbudene kommer inn, skal Fagforbundet og Delta være med på å gå gjennom dem. I tillegg har avdelingsleder for renholderne, de tillitsvalgte og kommunalsjefen gransket hvert bygg i kommunen og skrevet kravspesifikasjoner til kvalitet.

Sterkt samhold

Fagorganisasjonene i Ski deler kontorlokaler, samarbeider og støtter hverandre.
– Det er svært sjelden vi er uenige, forteller Lorentzen.
Samholdet kommer godt med, fordi privat renhold i skole og barnehager vil påvirke flere ansattes hverdag enn renholderne. Kontraktene er helt konkrete, og de som vasker på anbud gjør kun det som står i kontrakten.
- Det er slutt på fleksibiliteten i virksomheter på anbud, tror Anita Lorentzen.

Felles vakthold: 

Tema

Aktuelle dokumenter

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)