Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vil ikke lære

Høyrepolitikerne vil ikke lære av andres erfaring med privatisering. Hvorfor ser de bort fra forskningen fra Sverige og Storbritannia? - Det handler om ideologi, sier Helene Bank.

Høyrepolitikerne velger å se bort fra evalueringsrapportene som har kommet fra blant annet Sverige og Storbritannia. Vi spør spesialrådgiver Helene Bank i For velferdsstaten hva grunnen kan være.

- Høyresida har et rent ideologisk ønske om å styrke de private og svekke fagorganisering – uansett pris. Tanken er at det offentlige kan drives som et konsern, at ansatte skal bli gode bestillere, og at konkurranse driver prisene ned og teknologiutviklingen opp. En slik tenkning forsterker et todelt arbeidsmarked, både når det gjelder lønn og utviklingsmuligheter.

- Hvorfor er det vi som må bevise at privatisering er dumt, mens disse politikerne slipper å bevise at det er smart?
- Sentrum og venstresida i politikken er ikke klare nok på å utfordre det ideologiske hos høyresida. Det skyldes nok at de er drevet på defensiven gjennom 30 års nyliberal politisk dominans. Akademisk tenkning baserer seg i stadig mindre grad på erfaringer. I stedet ønsker akademia i stadig større grad å identifisere seg med det naturvitenskapelige - det vil si formler og alt som kan regnes og telles. Toppene i partiene, og delvis i administrasjonen, kommer i stor grad fra denne tradisjonen.
- Samtidig får de to profesjonene økonomer og journalister styre kommentatorrommet i rollen som eksperter, uansett egne holdninger. Derfor blir 30 år gamle myter til etablerte sannheter som det er vanskelig å bryte gjennom, forklarer Helene Bank.

Les også:

Stavangerpolitikere på studietur               Vil ikke bremse barbarisk privatisering

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)