Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Bok om modellkommune-metodikken

– Dette er den eneste arbeidsmetoden som tar på alvor de ansattes kompetanse og legger til rette for jobbing på tvers i organisasjonen. Det sier leder for Omstillingsenheten i Fagforbundet, Anne Grethe Krogh når hun oppsummerer Fagforbundets erfaringer med modellkommunemetodikk og trepartssamarbeid i kommunene.

Boklansering
Anne-Grethe Krogh er leder av Omstillingsenheten i Fagforbundet. Hun gleder seg til boklansering med erfaringer fra modellkommunejobbing og trepartsamarbeid. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Erfaringer fra kommuner der politikere, ansattes organisasjoner og administrasjonen systematisk har samarbeidet om omstilling , er nå klar for lansering. Boka om Partssamarbeid og kommuneutvikling gjennom involvering og deltakelse presenteres på Kulturhuset på Youngstorget 6. november mellom klokka 11.00 og 12.00.

I den oppsummeres all erfaring Fagforbundet har fra de starta opp med modellkommuner på 90-tallet. – Vi ble utfordra  av den borgerlige regjeringa til å komme med vårt alternativ når vi kritiserte deres løsninger for kommunal sektor, forteller Krogh.

– Den utfordringa tok vi på strak arm, og vi håper at boka vil inspirere mange til å ta i bruk metodikken som beskrives, sier Anne Grethe Krogh.

Beskriver gjennom gode eksempler

Boka er delt inn i fire deler. Den presenterer selve metodikken, gir praktiske eksempler på hvordan kommuner har brukt metoden og gir også en praktisk veiledning i bruk av metodikken. Boka innholder i tillegg et teoretisk grunnlag for modellkommunemetodikken. – Den er en solid dokumentasjon på at å satse på egne ansatte lønner seg, sier Krogh.

Motvekt til konsulentstyring

– Målet med boka er å vise hvordan man stimulerer til kreativitet, mobiliserer til innsats og involverer ansatte og innbyggere, forteller Krogh. Det var Norsk Kommuneforbund som tok initiativ til å utvikle en metodikk, en konkret arbeidsmåte, som et alternativ til New Public Management på slutten av nittitallet. Målet var å vise at utviklingsprosesser der de ansatte er aktive medspillere, fungerer bedre enn konsulentstyrte omstillinger.

Boka henvender seg først og fremst til folk som jobber med utvikling og omstilling i det offentlige, til tillitsvalgte og ansatte i kommunal sektor.

Dokumentasjon er viktig

Fagforbundet er verdens eneste fagorganisasjon med egen omstillingsavdeling.

– Det er vi stolt av, sier Krogh,  og legger til at boka  er en viktig dokumentasjon på  17 år med systematisk utviklingsarbeid.

Den er ført i pennen av Knut Stranden i IMTEC. Han  har skrevet boka i samarbeid med omstillingsenheten i Fagforbundet. Stranden og IMTEC har samarbeidet med Norsk Kommuneforbund/Fagforbundet i en årrekke for å utvikle modellkommunemetodikken.

Inspirasjonskilde

Fagforbundet har hatt avtale med ni modellkommuner/bydeler, og forbundets metodikk var i sin tid  inspirasjonskilde til Stoltenbergregjeringas kvalitetskommuneprogram (138 kommuner). Det pågående prosjektet, Saman om ein betre kommune, hvor 109 kommuner deltar, er et prosjekt som også er bygd over samme mal.

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)