Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Jobben ligger foran oss

Det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune er en viktig arena for Fagforbundet. Målet er at trepartssamarbeid skal være arbeidsmetode i hele offentlig sektor. Nå er det ett år og knappe tre måneder igjen av programmet.

Alle de involverte partene må gjøre sitt for at trepartssamarbeidet lever videre i kommunen, også etter at programmet er offisielt avsluttet. I midten av august inviterte Omstillingsenheten kontaktpersonene fra fylkene og kompetansesentrene for å drøfte veien videre. Omstillingsenheten orienterte og fortalte om arbeidet internasjonalt med trepartssamarbeid, og at de har utarbeidet en veileder i trepartssamarbeid og heltids/deltidsproblematikk. I tillegg la De Facto fram en rapport, der de har analysert «om samarbeid lønner seg» og brukt et casestudie fra Lunner kommune. Rapporten er rett rundt hjørnet.

Rolleavklaring og kommunikasjon

– Noe av det viktigste på samlingen var debatten om rolleavklaring og kommunikasjon. Vi fikk snakket om hvordan vi skal bidra i de lokale fagforeningene som er med i Saman om for å holde koken oppe, sier opplæringsansvarlig i Fagforbundet Troms, Berit Rustad.

 Bildetekst 1: Opplæringsansvarlig i Fagforbundet Troms, Berit Rustad.

– Det er viktig at vi i fylkeskretsen, kompetansesentrene og Fagforbundet sentralt får til en bedre kommunikasjon og blir flinkere til å ta kontakt med fagforeningene vi har i de ulike fylkene, sånn at vi kan bistå dem dersom de ønsker det. Alle ledd i organisasjonen må være med å drive fram gode trepartsprosesser. I tillegg må trepartssamarbeidet inn i tillitsvalgts-opplæringen og i fagforeningsstyrene. De må igjen forankre det i administrasjonen og hos politikerne, sier hun. – Det finnes også mange kommuner vi kan kontakte for erfaringsutveksling. For eksempel er Lunner en kommune som gjerne deler det de har lært. De har trepartssamarbeidet som en del av den daglige driften. De kan bli en viktig referansekommune for oss å bruke i tida framover. I desember 2015 skal Saman om prosjektet avsluttes. Det er da den egentlige jobben begynner, sier Rustad. – Trepartssamarbeidet må fortsette og vi må bygge videre på de enkelte prosjektene i kommunene, slik at det ikke stopper opp.

Samarbeid lønner seg

Hvordan skal vi jobbe mot målet om trepartssamarbeid som arbeidsmetode? – Omstillingsenheten, fylkene og kompetansesentrene ble enige om økt samhandling framover, forteller Dag Christiansen, rådgiver i Omstillings­enheten. – Nå venter vi på innspill på hvilke fagforeninger vi skal bistå i første omgang. De som sliter kan få hjelp. Like viktig er det å få innblikk i hvilke kommuner som lykkes med trepartssam­arbeidet. De gode historiene som vi kan lære av må fram i lyset. Budskapet om at samarbeid lønner seg, skal bli en solid motvekt mot konkurranse­ideo­logien, avslutter Christiansen.

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)